Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Cheferna utbildar sig i arbetsmiljö som aldrig förr

Det stora intresset för att utbilda sig i arbetsmiljö fortsätter. Under 2016 utbildade Prevent 12 600 personer, en ökning med hela 80 procent. Chefer står för en stor del av ökningen.

– Det är framför allt grundläggande kunskaper i arbetsmiljö som efterfrågas, och de nya reglerna om psykosocial arbetsmiljö har gjort att många vill lära sig hur man arbetar med dem i praktiken, säger Maria Ritzén, utbildningsledare på Prevent.

Under 2016 utbildade Prevent 12 600 personer, jämfört med 7 000 året innan.  Störst intresse var det för utbildningar inom organisatorisk och social arbetsmiljö med 3 400 deltagare, grundutbildningen Bättre arbetsmiljö med 2 200 deltagare och Arbetsmiljö för chefer med 2 100 deltagare.

Cheferna har blivit allt fler på utbildningarna, och utgjorde drygt hälften av deltagarna förra året. En förklaring är att kraven på arbetsgivaren blivit mer påtagliga i och med de nya reglerna om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft 31 mars 2016. Dessutom tog många företag chansen att få bidrag till utbildningen när AFA Försäkring erbjöd det.

– Generellt når vi högre upp i företagen nu. Allt oftare är ledningsgrupperna med. Vi har även exempel på stora internationella företag som samlar ihop chefer som är utspridda i olika delar av världen för en arbetsmiljöutbildning, säger Marie Rubertsson Nerén, utbildningsledare som jobbar med företagsanpassade utbildningar på Prevent.

Under det kommande halvåret planerar Prevent att genomföra ett 60-tal öppna utbildningar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Framför allt är det till grundutbildningar som tillströmningen av anmälningar är störst. Men även endagskursen Organisatorisk och social arbetsmiljö i praktiken genomförs vid flera tillfällen.

Bland de mer branschspecifika utbildningarna märks den om konflikthantering för buss respektive spårbunden trafik samt handledarutbildning för den som ska utbilda fransstylister och nagelteknologer.

Alla Prevents utbildningar kan ges ute på ett företag och anpassas till förutsättningarna där.

Läs mer om Prevents utbildningar: www.prevent.se/utbildning

Bilaga: Kalendarium med vårens utbildningar

Kontakt

Maria Ritzén, utbildningsledare öppna utbildningar, 070-530 01 99

Marie Rubertsson Nerén, utbildningsledare företagsanpassad utbildning, 08-402 02 47, 070-102 73 02 

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera