Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bilderbok ger trädgårds- och parkarbetare koll på riskerna

Det kan vara riskfyllt att anlägga trädgårdar och sköta parker. Unga sommar- och säsongsjobbare är en särskilt utsatt grupp, inte minst om de har bristande språkkunskaper. Nu ger Prevent ut en bilderbok om risker och hur man undviker skador i arbete med trädgårdsanläggning och skötsel av utemiljö.

Arbetsmiljön vid trädgårdsanläggning och skötsel av parker kan vara bullrig, dammig, tung och ibland stressig. Många är oerfarna eftersom de är nya på jobbet

– I den här branschen är det ofta ganska enkla åtgärder som gör att du inte skadar dig, till exempel att använda rätt utrustning. Sedan gäller det precis som i många andra sammanhang att följa de instruktioner som finns och ha ordning och reda, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

Unga och nyanställda är särskilt utsatta grupper som behöver en bra introduktion till arbetsmiljö och säkerhet. Språkförbistring gör det förstås ännu svårare att ta till sig riskerna.

– Vi har en känsla av att yngre män har en större benägenhet att chansa och försätta sig i dåliga situationer. Har de dessutom bristande språkkunskaper är det förstås lättare att missuppfatta saker och ting. Bilderboken kan på ett smidigt sätt att få dem att se var riskerna finns och hur man gör för att inte göra illa sig, säger Göran Andersson, utbildningsansvarig vid Trädgårdsanläggarna i Sverige

Bilderboken ”Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö” innehåller en allmän del, en del som handlar om hantering av maskiner och en del där kyrkogårdsarbete står i fokus.

– Gravgrävning och gravstenssäkerhet är de två största riskerna hos kyrkogårdsförvaltningarna. Bilderboken ger en bra introduktion till arbetsmiljön i hela grönytebranschen. Förvaltningarna kan använda den för introduktion av nyanställda i allmänhet, sommar- och säsongsarbetare samt nyanlända, säger Mattias Elofsson, på SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund

Bilderboken ” Jobba säkert inom trädgårdsanläggning och skötsel utemiljö” är kostnadsfri och kan mot frakt beställas på prevent.se. Där finns den också som e-bok (epub och pdf).

Tidigare har bilderböcker tagits fram för skogs- respektive lantbruket, och inom kort kommer även böcker för trädgårdsodling och för golfbranschen. SLA – Skogs och Lantarbetsgivareförbundet och fackförbundet Kommunal har tillsammans med Prevent drivit projektet och tagit hjälp av aktuella organisationer.

Läs merwww.prevent.se/tradgard

Kontakt
Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent, 08-402 02 03, 070-091 52 59,
Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna i Sverige (STAF), 070 345 87 47
Mattias Elofsson, SKKF (Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund), 073 - 444 92 10
Anja Westberg, ombudsman Kommunal, 010-442 70 00, 076-764 55 52,
Camilla Backlund, arbetsmiljöexpert, SLA – Skogs och Lantarbetsgivareförbundet, 08-762 72 29,


Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera