Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbverktyget som hjälper företagen med rehabilitering

Nu finns en uppdaterad version av Rehabverktyget – ett kostnadsfritt verktyg på webben som hjälper chefer och andra som är involverade i rehabiliteringsarbetet.

Rehabverktyget ger konkret hjälp till chefer med ansvar för rehabilitering. Här får man information om rehabilitering och det ansvar man har som chef. Även för den sjukskrivne och för skyddsombud kan Rehabverktyget ge bra information. Med hjälp av en räknesnurra kan man se var i Försäkringskassans rehabkedja den anställde befinner sig och få tips och råd kopplat till det. Det finns också information om hur man kan jobba hälsofrämjande och förebyggande.

– I avsiktsförklaringen om sjukförsäkringen från Svenskt Näringsliv, LO och PTK framhålls bland annat att det finns ett behov av att bättre ta tillvara på arbetstagarnas arbetsförmåga och att underlätta återgång i arbete. Den uppdaterade versionen av Rehabverktyget kan underlätta parternas arbete att nå dit, säger Stefan Wiberg, utvecklingschef på Prevent.

Catharina Bäck på Svenskt Näringsliv uppskattar Rehabverktygets enkelhet och överskådlighet.

– Rehabverktyget är ett bra stöd för företag att hitta rätt både vid förebyggande insatser och när man är inne i en sjukprocess, inte minst för mindre och medelstora företag utan egna HR-avdelningar, säger Catharina Bäck.

Elisabet Ohlsson på Unionen håller med om att verktyget passar mindre arbetsplatser särskilt bra.

– Vi är glada att vi nu har fått ett uppdaterat verktyg som sammanfattar regelverket på ett tydligt sätt. Nu ser vi fram emot ett fortsatt utvecklingsarbete med ännu större fokus på skyddsombudets roll, på det förebyggande arbetet och på att snabbare få människor tillbaka i arbete efter sjukskrivningar, säger Elisabet Olsson.

Rehabverktyget har nyligen överförts från Bliwa-stiftelsen till Prevent, och har sedan genomgått en faktauppdatering tillsammans med representanter från Svenskt Näringsliv, LO och PTK (genom Unionen).

Läs merwww.rehabverktyget.se

Kontakt

Stefan Wiberg, utvecklingschef, 073 612 88 25

Gunilla Wallin, projektledare, 072 068 74 17

Helena Wahlund, kommunikatör 070 267 55 56

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera