Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webbutbildning mot kränkningar och sexuella trakasserier

Ingen bransch är fri från kränkningar och sexuella trakasserier, men besöksnäringen med bland annat hotell och restauranger är extra utsatt. Nu lanserar Prevent den kostnadsfria webbutbildningen Schyst vardag som sätter dessa frågor i fokus.

Besöksnäringen har bland den högsta personalomsättningen på arbetsmarknaden med cirka 25 procent per år. En stor del av de anställda är unga – hälften är under 30 år. För många är det här ett första steg in i arbetslivet.

Samtidigt är det en utsatt bransch när det gäller kränkningar och sexuella trakasserier, både från kollegor, chefer och från gäster. Det är något som får många att sluta arbeta inom branschen i förtid. Arbetsgivare och fackförbund har velat ta fram en utbildning som tar upp dessa frågor. Tillsammans med Prevent har de utvecklat den kostnadsfria webbutbildningen Schyst vardag som vänder sig till alla anställda i branschen.

Krögaren Anna Lallerstedt, ägare till Eriks Restauranger, medverkar i den film som ingår i utbildningen. Hon anser att det här är angelägna frågor att lyfta fram.

– Vi på Eriks Restauranger arbetar ständigt med att förbättra arbetsmiljön för våra anställda. När det gäller våra värderingar så är det ett krav att alla ska behandlas med respekt oavsett kön, sexuell läggning, hudfärg eller ursprung. Vi har nolltolerans mot all form av kränkande särbehandlingar. Därför tycker vi att Prevents utbildning Schyst vardag är oerhört viktig, säger Anna Lallerstedt.

Utbildningen är i första hand inriktad på attitydpåverkan.

– Schyst vardag handlar om schyst beteende på arbetsplatsen. Den varvar situationer ur arbetslivet med viktiga frågeställningar. Tanken är att man ska göra den på egen hand men den lämpar sig också att ta upp och diskutera i grupp, säger Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.

– För HRF:s del är vi glada att utbildningen lanseras. Vi hoppas att många går den och att den kan bidra till att komma tillrätta med de kränkningar som tyvärr sker i arbetslivet, säger Kent Johansson, ombudsman på Hotell- och restaurangfacket (HRF).

Den 31 mars i år trädde nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft. Där ställs bland annat krav på chefer och arbetsledare att ha kunskap om hur kränkande särbehandling ska förebyggas och hanteras. I webbutbildningen finns en del som vänder sig till chefer och skyddsombud.

– Frågor rörande trakasserier och kränkningar i yrkeslivet är oerhört allvarliga och det är viktigt att både arbetsgivarorganisationer och fackförbund agerar mot detta. Genom den partsgemensamt framtagna utbildningen Schyst vardag kan både arbetsgivare och arbetstagare på ett enkelt sätt få kunskaper i de regler och den problematik som finns kring dessa frågor, säger Andreas Ahlén, förbundsjurist på Visita.

Schyst vardag kompletterar de två tidigare branschutbildningarna Bättre vardag, som är en grundläggande arbetsmiljöutbildning, och Säker vardag med fokus på hot och våld.

Bilder
”Finns du också på menyn?”, kampanjbild för utbildningen 
”Du gillar stora, va?”, kampanjbild för utbildningen 
”Ska vi ligga lite?”, kampanjbild för utbildningen 
Johan Mellnäs, Prevent 
Anna Lallerstedt, Eriks Restauranger 
Andreas Ahlén, Visita

Läs merschystvardag.nu

Kontakt
Johan Mellnäs, projektledare, Prevent, 08-402 02 26, 070-523 00 33.
Anna Lallerstedt, krögare Eriks Restauranger, 070-745 45 19.  
Andreas Ahlén, förbundsjurist Visita, 08-762 74 69.
Kent Johansson, ombudsman Hotell- och restaurangfacket (HRF), 08-588 098 21, 070-168 98 21

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera