Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Viktigt vara tydlig om alkohol på jobbet

Var femte man och var tionde kvinna är riskkonsumenter av alkohol. För företag och organisationer kostar alkohol och drogproblem stora summor.  – Det här är ett större problem än man kan tro och det påverkar arbetsplatsen, säger Malin Strömberg, projektledare på Prevent, som tagit fram ett nytt skriftligt material och användbara filmer som ska hjälpa till att lyfta frågan på arbetsplatsen.

– Problem med alkohol och andra droger påverkar produktionen, frånvaron, säkerheten, arbetsklimatet och kvaliteten. Man måste se detta som en arbetsmiljöfråga och arbeta systematiskt med frågorna, säger Malin Strömberg.

Tyngdpunkten i materialet ligger på alkohol, eftersom det är där problemen dominerar och alkohol också är en accepterad del av vårt samhälle. Nio av tio svenskar över 15 år dricker alkohol och för de flesta är det inget problem. Men var femte man och var tionde kvinna är riskkonsumenter. Ungefär åtta procent av männen och fyra procent av kvinnorna i åldersgruppen 17-84 år har ett skadligt bruk eller är beroende av alkohol.

Beräkningar visar att riskbruk eller skadligt bruk kan kosta upp till fyra procent av lönesumman. En stor kostnad är dagenefter-problematiken som i snitt kostar arbetsgivaren 15 000 kronor per anställd och år.

Genom tydliga och konsekventa regler, värderingar och ledarskap på arbetsplatsen kan problem fångas upp och anställda få hjälp i tid. Hur man kan arbeta med frågan tas upp i de fyra filmer och den information som finns på Prevents webbplats. Där finns också ett mer omfattande skriftlig material i form av en pdf som enkelt kan skrivas ut. Den tar upp fakta och ger konkreta tips och råd för chefer, skyddsombud och medarbetare.

– Vi vill bidra till ökad kunskap och ingjuta mod i framför allt chefer att våga ta tag i de här frågorna. Samtidigt vill vi lyfta hur viktigt det är att man upptäcker de tidiga signalerna, säger Malin Strömberg.

Av filmerna är den första, som heter Samtalet, tänkt att fungera som ett diskussionsunderlag att användas vid utbildningar och träffar. Övriga tre är fördjupande faktafilmer som tar upp olika områden:

• Upptäck – beskriver hur problemen kan ta sig uttryck.
• Agera – visar vikten att våga agera och hur man kan gå tillväga.
• Förebygg – ger råd om hur man ser över företagskulturen och skapar policyer.

Maria Thulemark, HR-chef på Clas Ohlson, som medverkar i filmerna håller med om att det här är angelägna arbetsmiljöfrågor.

– Vi märker det när vi tar upp frågorna på utbildningar. Vi har bestämt oss för att vara mer aktiva och gör nu en stor satsning på att bland annat utbilda chefer och införa slumpvisa drogtester. Alla har rätt till en trygg arbetsmiljö. Och det handlar mycket om att agera förebyggande, säger Maria Thulemark.

Läs mer på www.prevent.se/alkoholdroger

Bilaga: Foto på Malin Strömberg, projektledare Prevent.

Kontakt:
Malin Strömberg, projektledare Prevent, 08-402 02 54, 070-092 55 64,
Maria Bergqvist, marknadskommunikatör, 08-402 02 23, 073-630 23 52.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera