Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Stefan Wiberg ny utvecklingschef på Prevent

Stefan Wiberg är ny utvecklingschef på Prevent från första september. Han kommer närmast från IF Metall där han varit enhetschef för ledningskansliet.

Stefan Wiberg har en gedigen kunskap och erfarenhet av arbetsmiljöfrågor. Sedan mitten av 1990-talet har han arbetat med dessa frågor centralt inom förbunden som ombudsman, först på Målareförbundet, därefter på LO och nu senast på IF Metall.

Det första projektet där han medverkade var cd-skivan ”Måla på rätt sätt” som han tillsammans med parterna och Prevent tog fram 1996. Under åren har han deltagit i ett flertal partsgrupper nu senast i utbildningsprojektet Skiftarbete och hälsa för stål- och gruvföretag.

– En av mina styrkor är att jag har jobbat i partsgemensamma sammanhang så länge. Målsättningen är alltid att komma överens och då blir det naturligtvis att ge och ta, säger Stefan Wiberg.

Inom arbetsmiljöområdet tycker han att det finns flera utvecklingsmöjligheter där Prevent och parterna kan bidra med sin kompetens. Det ena är att hitta instrument för att effektivare mäta resultaten ute på arbetsplatserna av insatser som görs. Det andra är att koppla ihop ergonomi, arbetsorganisation och kompetensutveckling på ett naturligt sätt i arbetsmiljöarbetet.

– Nu när de nya föreskrifterna om organisatorisk och social miljö finns så är det ett bra tillfälle för parterna att med hjälp av föreskrifterna fördjupa arbetet med ergonomi och arbetsorganisationen på ett systematiskt sätt, säger Stefan Wiberg.

Stefan Wiberg efterträder Robert Jakobson som blir vice vd.

Bilaga bild på Stefan Wiberg.

Kontakt
Stefan Wiberg, utvecklingschef, 08-402 02 06, 073-612 88 25.
Maria Schönefeld, vd, 070-523 63 83.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera