Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så klarar företaget de nya reglerna om psykosocial arbetsmiljö

Från den sista mars gäller nya regler för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren ska förebygga risker och främja en god arbetsmiljö även på det psykosociala området. Fastighetsföretaget Olov Lindgren AB i Stockholm berättar hur de förberett sig och Prevent tipsar om hur man kan gå tillväga.

Den sista mars träder de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:4 i kraft. De innebär att arbetsplatserna ska kunna leverera en god psykosocial arbetsmiljö och omfattar krav i arbetet, kränkande särbehandling, arbetsbelastning, organisation, resurser och social arbetsmiljö, till exempel samspel och samarbete.

Ett företag som har förberett sig inför de nya reglerna är Olov Lindgren AB som äger och förvaltar och bygger nya fastigheter i Stockholm. De har ett 80-tal anställda. Med Prevents hjälp har de utbildat alla chefer, arbetsledare och skyddsombud i psykosocial arbetsmiljö och vad de nya reglerna innebär för dem. Sammanlagt har 17 personer hittills utbildats.

– Jag tycker vi gör ett gott försök att klara av de nya föreskrifterna, säger Anders Dahlquist, fastighetschef på Olov Lindgren AB.

Olov Lindgren AB:s målsättning är att integrera de psykosociala faktorerna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Genom utbildningen får cheferna och skyddsombuden kunskapen som krävs. Att de utbildas tillsammans medför en bättre genomslagskraft i företaget.

– Det bli bra diskussioner och ökad förståelse och respekt för varandras roller i arbetsmiljöarbetet, säger Anders Dahlquist.

Avsikten är att chefer och skyddsombud tar fram ett förslag på arbetssätt som sedan behandlas av skyddskommittén och beslutas av ledningsgruppen.

Riskbedömas och åtgärdas

Utgångspunkten är att de nya reglerna ska in i det vanliga systematiska arbetsmiljöarbetet. Precis som med de fysiska faktorerna ska de psykosociala faktorerna undersökas, riskbedömas, åtgärdas och sedan kontrolleras för att se att åtgärderna fått effekt.

– Utgå från det du redan har, identifiera dina verktyg. Har vi en medarbetarundersökning på vår arbetsplats? Ja. Men tar vi upp kränkningar? Nej. Då måste du hitta ett verktyg och lägga till det till de övriga. De flesta företag gör något redan i dag, bygg vidare på det, säger Johan Mellnäs, projektledare på Prevent.

Enkla verktyg

Det finns många enkla verktyg i form av checklistor och enkäter som företagen kan komplettera sina nuvarande redskap med. Prevent har till exempel checklistor om psykosocial arbetsmiljö, om trivsel och arbetsklimat, enkäter om stress och it-stress, boken Arbetsklimat samt en rad aktuella utbildningar.

– Många av våra produkter passar ju även mindre företag som inte har stora resurser. De är enkla, ofta gratis eller annars ganska billiga, säger Johan Mellnäs.

Han säger att många stora och medelstora företag redan är på gång, men behöver fördjupa sina kunskaper.

– En del kanske upptäcker att de har problem de inte klarar av själva. Ta hjälp om det behövs. Det finns en rad duktiga aktörer på det här området, säger Johan Mellnäs.

Prevent anordnar både introduktions- och heldagsutbildningar om de nya reglerna samt skräddarsyr interna utbildningar för företag och organisationer.

Några tips för att få ordning på den psykosociala arbetsmiljön:

• Avsätt tid.

• Utgå från ”SAM-snurran”, det vill säga undersök, riskbedöm, åtgärda och kontrollera.

• Använd rutiner, verktyg som redan finns, uppfinn inte något nytt.

• Ta hjälp om ni inte hanterar arbetet själva.

• Involvera. Det måste ske i samverkan. Alla är inblandade.

• Skaffa kunskap till exempel genom utbildning.

Mer information

De nya föreskrifterna AFS 2015:4

Verktyg, material och utbildningar hos Prevent

Sök ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning hos AFA Försäkring 

Kontakt

Johan Mellnäs, projektledare organisatoriska och sociala frågor, Prevent, 08-402 02 26, 070-523 00 33, johan.mellnas@prevent.se

Marie Rubertsson Nerén, utbildningsledare företagsanpassad utbildning, Prevent, 08-402 02 47, 070-102 73 02, marie.rubertsson-neren@prevent.se 

Anders Dahlquist, fastighetschef och medlem i skyddskommittén på Olov Lindgren AB, 08-690 25 00 , anders.dahlquist@olovlindgren.se

Bildtexter:

1. Fastighetsföretaget Olov Lindgren AB har utbildat alla skyddsombud och chefer i psykosocial arbetsmiljö. Från vänster till höger Lars Nordenson huvudskyddsombud samt fastighetscheferna Anders Dahlquist och Hans Gineman. Foto Bengt Alm

2. Prevent utbildade fastighetsföretaget Olov Lindgren AB:s 17 chefer och skyddsombud. Här visar utbildaren Sven-Åke Westerlund några viktiga saker för chefen tänka på. Foto Bengt Alm

3. Prevents utbildare Sven-Åke Westerlund går igenom det systematiska arbetsmiljöarbetet, det vill säga undersöka, riskbedöma, åtgärda och kontrollera. Grundläggande även för den psykosociala arbetsmiljön. Foto Bengt Alm

Pressbilder

  • Fastighetsföretaget Olov Lindgren AB Fastighetsföretaget Olov Lindgren AB
  • Prevent utbildar chefer och skyddsombud Prevent utbildar chefer och skyddsombud
  • Prevents utbildare Sven-Åke Westerlund Prevents utbildare Sven-Åke Westerlund

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera