Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Nu blir det säkrare att jobba i skogen

Det inträffar fler än 100 arbetsolyckor i skogen varje år, ibland med dödlig utgång. Nu har fack och arbetsgivare tillsammans med Prevent tagit fram en ny webbutbildning om hur man jobbar säkrare i skogen.

Fallande träd, svårtillgänglig terräng, stora och tunga maskiner, manuellt arbete med tung belastning och långa perioder av stillasittande i maskiner är några av riskerna i skogsarbetet.

– Skogen är inte farligare än andra arbetsplatser, men händer det olyckor kan de få allvarlig utgång. Blir man mer medveten om riskerna och bättre på att bedöma dem, kan man undvika olyckor och tillbud, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

För att det ska bli säkrare att arbeta i skogen har GS-facket och SLA-arbetsgivarna tillsammans med Prevent tagit fram en kostnadsfri webbutbildning. Den vänder sig till anställda, chefer och skyddsombud och ska öka medvetenheten om riskerna.

Sju av tio små skogsföretag behöver förbättra sin arbetsmiljö, visade Arbetsmiljöverkets inspektionsinsats för ett par år sedan. Oftast fanns bristerna i företagens systematiska arbetsmiljöarbete, men det behövdes också bättre kunskap om första hjälpen och krisstöd. Utbildningen tar fasta på just det.

– Det kan lätt bli slentrian i arbetet och bli så att man tar genvägar. Därför är det viktigt att hålla arbetsmiljöfrågorna aktuella. Hos oss har vi rutiner som bland annat innebär att vi inför varje nytt objekt går igenom och bedömer risker, säger Nils-Olof Eriksson som är vd för N-O Erikssons Skogsbruk AB, Karlskoga, och medverkar i utbildningsfilmerna.

Skyddsombudet Hans Olsson som arbetar på SCA Skog i Ånge, Västernorrland, deltar också i filmerna. Han tycker att det är viktigt med utbildning och ökad kunskap. 

– Jag tycker att mycket blivit bättre de senaste åren. Hos oss har vi tydliga rutiner och gör uppföljningar hela tiden. Vi går igenom alla tillbud och olyckor och ser vad vi kan dra för lärdomar av det som hänt. Men det finns alltid saker att förbättra. Då kan det vara bra med en utbildning för att få stöd och hjälp på vägen, säger Hans Olsson.

Utbildningen har kompletteras med en mobilapp för att göra en riskbedömning av en ny trakt, och en bilderbok som visar hur man arbetar säkert i skogen. Med boken blir det möjligt att introducera nya svenskar och utländsk arbetskraft i arbetsmiljö och säkerhet.

Läs merwww.prevent.se/sakertskogsarbete

Kontakt:

Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent, 08-402 02 03, 070-091 52 59, 

Nils-Olof Eriksson, vd N-O Erikssons Skogsbruk AB, Karlskoga, 070-290 49 66, 

Hans Olsson, skyddsombud, SCA Skog i Ånge, 0730-89 42 34, 

Linda Eriksson, kommunikatör Prevent, 08-402 02 46, 070-356 42 32, 

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera