Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Mentala muskler stärker tågpersonal

Tågpersonal är en utsatt yrkesgrupp vad gäller hot och våld. Nu finns en broschyr och en utbildning om hur de anställda kan gå tillväga för att avvärja en hotfull situation. 

Vad tågpersonalen säger och gör spelar stor roll om det uppstår en hotfull situation. Ju mer kunskap man har, och ju mer man tänkt igenom olika situationer i förväg, desto lättare är det att agera rätt i stunden. Tillsammans med Almega, SEKO och ST har Prevent tagit fram en handledarutbildning om hot och våld inom spårbunden trafik. Jens Berggren på Arlanda Express var en av de första som gick utbildningen.

– Det var en väldigt bra och effektiv utbildning där man fick med sig mycket användbart, säger han.

Nu ska han utbilda sina kollegor i konflikthantering. Till sin hjälp har han ett handledarmaterial och ett antal filmsekvenser som tagits fram inom projektet. Filmerna fungerar som diskussionsunderlag.

– Diskussionerna är utbildningens styrka. Det finns inga lösningar som passar överallt och i alla sammanhang, så därför är det viktigt att på varje arbetsplats fundera igenom vad som fungerar hos oss, säger Jan Johansson på arbetsgivarorganisationen Almega.

Nästan var fjärde ST-medlem inom spårtrafiken har utsatts för hot eller våld på jobbet enligt Marita Larsson på fackförbundet ST.

– Den här utbildningen skapar mentala muskler hos tågpersonal i besvärliga situationer. Den ger kunskaper, tips och råd som ökar tryggheten hos de anställda, vilket också leder till att jag som kund kan känna mig trygg och säker när jag åker tåg, säger hon.

På Prevents webbplats finns broschyren Konflikttipsaren att ladda ned kostnadsfritt. Den ger värdefulla kunskaper om konflikthantering till alla som arbetar inom spårbunden trafik. På webbplatsen finns också information om handledarutbildningen och filmsekvenser att använda som diskussionsunderlag. Se http://www.prevent.se/sparbunden 

Även för bussbranschen finns en broschyr och en utbildning. Den utbildningen är kostnadsfri eftersom den bekostas av ett branschprojekt. Se http://www.prevent.se/buss

Bilaga: foto. Bildtext: Utbildning i konflikthantering hjälper tågpersonal att hantera hot och våld. Foto: Houdini

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera