Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Många vill lära mer om nya arbetsmiljöreglerna

Intresset för hur man jobbar praktiskt med kraven i Arbetsmiljöverkets nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö är mycket stort. För att möta efterfrågan startar Prevent nu två nya utbildningar om föreskrifterna.

Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter träder ikraft den 31 mars och handlar om förebyggande arbete inom det psykosociala området, till exempel när det gäller ledarskap, stress, konflikter och samarbete.

– Många som ringer till oss känner att de behöver stöd för att jobba vidare med de här frågorna och vill gå en utbildning om kraven i föreskrifterna, säger Prevents utbildningsledare Maria Ritzén.

Prevent har tagit fram både en hel- och halvdagsutbildning. Halvdagsutbildningen ger en översiktlig introduktion till de nya föreskrifterna. Heldagsutbildningen går djupare och ger kunskap om och verktyg för hur man kan jobba praktiskt med kraven i föreskrifterna på arbetsplatsen.

– Att på egen hand sätta sig in i vad föreskrifterna innebär för företaget är inte helt lätt, men våra utbildningar ger vägledning till hur man kan komma igång och jobba med frågorna. Dessutom finns möjlighet att ställa frågor till våra kunniga utbildare, säger Maria Ritzén.

Se datum och orter i webbshoppen. Utbildningarna kan också hållas ute på ett företag och anpassas efter förutsättningarna där. Till webbshoppen

För företag inom den privata sektorn kan det finnas pengar att söka genom AFA Försäkring som täcker hela utbildningskostnaden. Läs mer om hur du söker pengar

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera