Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Många företag vill bli bättre på psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljökunskaper är efterfrågade och just nu vill många företag att deras chefer ska bli bättre på psykosocial arbetsmiljö inför att den nya föreskrifterna AFS 2015:4 träder i kraft 31 mars. — Flera större företag och organisationer har redan bokat anpassade utbildningar för alla sina chefer, säger utbildningsledare Kicki Dahlberg.

Under förra året utbildade Prevent sammanlagt 7000 personer, i huvudsak chefer och skyddsombud. Framför allt ökade intresset för företagsanpassade utbildningar - med hela 14 procent.

Sedan årsskiftet har utbildningsledarna märkt en ökad förfrågan efter kunskaper för att klara av den nya föreskrifterna som börjar gälla under våren om organisatorisk och social arbetsmiljö, det vill säga frågor som rör sådant som arbetsklimat, stress, konflikthantering och mobbning.

— Många företag och organisationer vill ha arbetsmiljöutbildning för sina chefer och att den inkluderar vad den nya föreskriften innebär för dem. En del är mer specifikt intresserade av den nya föreskriften, säger Kicki Dahlberg.

När det gäller företagsanpassade utbildningar är det ungefär 20 procent som direkt har skräddarsytts med de nya reglerna i fokus. I mars kommer Prevent även erbjuda en öppen utbildning som bara handlar om de nya föreskrifterna.

Av de öppna utbildningarna är det annars den grundläggande utbildningen Bättre arbetsmiljö BAM som drar. Många av tredagarskurserna i Bättre arbetsmiljö BAM blir snabbt fullbokade. Även här märks en allt större efterfrågan att öka chefernas kunskaper.

— Det finns flera företag som vill att deras chefer går en grundläggande utbildning innan de börjar sitt arbete inom företaget, säger Maria Ritzén, utbildningsledare på Prevent.

Prevent har drygt 20 olika utbildningar i sitt utbud. Den mest populära utbildningen är grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM. Nya utbildningar i vår är de båda handledarutbildningarna i konflikthantering för transportbranschen, dels en för spårbunden trafik, dels en för buss. Alla utbildningar kan ges ute på ett företag och anpassas till förutsättningarna där.


Mer information

Om Prevents utbildningar: www.prevent.se/utbildning

Bilaga: Kalendarium med vårens utbildningar

Kontakt

Kicki Dahlberg, utbildningsledare, 070-038 07 48, kicki.dahlberg@prevent.se
Maria Ritzén, utbildningsledare, 070-530 01 99, maria.ritzen@prevent.se

Pressbilder

  • Prevent utbildning stående Prevent utbildning stående
  • Prevent utbildning liggande Prevent utbildning liggande

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera