Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Filmbranschen fångar upp riskerna vid inspelningar

Dramatiska händelser på film ska vara trovärdiga och effektfulla. Men inspelningarna behöver vara säkra och trygga för skådespelare och filmarbetare. Filmbranschen driver nu ett projekt för att förbättra arbetsmiljön vid filmproduktion.

– Det är stor skillnad på säkerheten och riskbedömningarna vid olika filminspelningar i Sverige. Vi såg att det systematiska arbetsmiljöarbetet ofta hade brister och det var oklart vem som hade ansvaret för arbetsmiljön, säger projektledare Charlotte Wikholm.

I en filmproduktion ska en rad personer och team samordnas för att göra ett bra arbete, inte sällan med dramatiska scener t ex till havs eller i trafik utan att personalens säkerhet äventyras.

– Jag har spelat in mycket i stora städer. Jag vet ju hur beteendet hos trafikanter är. Vad händer om en bil kör förbi en flaggvakt och det är blockerat av filminspelning där framme? säger Kalle Persson, som arbetat med säkerhet vid en rad filmproduktioner, till exempel ”Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann”.

– Det går ju bra för det mesta, men det kan ju hända igen två minuter senare med helt andra konsekvenser. Vi måste jobba med det här systematiskt för att fånga upp det och förhindra att det händer igen, säger Kalle Persson, som i projektet bland annat håller i klassrumsutbildningarna.

En avgörande faktor för att säkerhetsarbetet vid en produktion ska lyckas är vilken inställning produktionsledningen har: är det okej att påpeka arbetsmiljöbrister, hur påverkar det produktionen och upplevs jag som gnällig nu?

China Åhlander är filmproducent med bland annat den prisbelönta ”ÄTA SOVA DÖ” på meritlistan. Hon framhäver också vikten av en god arbetsmiljö vid filmproduktion och poängterar vikten av att både medverkande och produktionsbolag har kunskap om både fysisk och psykosocial arbetsmiljö.
– Att ta upp ett problem är inte att klaga. Jag ser det som att man vill uppmärksamma något som man tror kan göras bättre, säger China Åhlander, som bidragit med sin erfarenhet i projektet.
– Det är mitt ansvar som arbetsgivare att visa att jag vill ha feedback på arbetsmiljön och säkerheten och att jag tar tillvara de synpunkter som kommer fram, att det händer något när man säger till mig, säger China Åhlander."

Projektet drivs av Prevent tillsammans med Teaterförbundet och Medieföretagen inom Almega. Målet med projektet är att höja medvetenheten i svensk filmproduktion och att göra den säkrare. Projektet har pågått snart tre år och intresset har varit stort bland filmfolk att använda de verktyg och mallar som tagits fram i samarbete med branschen och som finns på Prevents webbplats. Dessutom finns en kostnadsfri webbutbildning och en klassrumsutbildning för branschfolk. Nu har även en handbok för branschen kommit i tryck.

Se demofilmen på youtube

Läs mer om projektet på prevent.se

Kontakt:
Charlotte Wikholm, projektledare Prevent, 073 052 02 05,

Malin Drougge, kommunikatör Prevent, 073 988 04 46.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera