Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Chef och skyddsombud får Arbetsmiljöstipendiet 2016

Huvudskyddsombudet Liselotte Valtersson på Offecct AB och produktionsledaren Christopher Malmqvist på HK Scan delar på Arbetsmiljöstipendiet 2016 och får 15 000 kronor var. Ett hedersomnämnande går till Sara Westholm på Hästnäringens Nationella Stiftelse. 

Arbetsmiljöstipendiet delas ut vartannat år till eldsjälar som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön.

– Det känns fantastiskt roligt att uppmärksamma personer som är så engagerade i arbetsmiljöfrågorna. Ju fler som är involverade i att skapa en bra arbetsmiljö på arbetsplatserna, desto större vinst både för de anställda och för verksamheten, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Intresset för att nominera kandidater till stipendiet har varit större än någonsin tidigare. Omkring 80 bidrag kom in under våren, och har granskats av en jury bestående av Prevents vd Maria Schönefeld, Anna Bergsten på Svenskt Näringsliv, Christina Järnstedt på LO, och Eva Karlsson Aldvin på PTK. Priset kommer att delas ut på respektive arbetsplats senare i höst.

Här följer motiveringarna:

Liselotte Valtersson på Offecct AB i Tibro (fackförbund Unionen)
Som skyddsombud arbetar hon för att alla ska engagera sig och ta ansvar för en god arbetsmiljö. Hon ser aktiv samverkan som nyckeln för att utveckla och ständigt förbättra verksamheten. För ett gott och inspirerande exempel på arbetsmiljöarbete i samverkan får hon ett stipendium på 15 000 kronor.

Christopher Malmqvist på HK Scan i Halmstad (fackförbund Ledarna)
Genom ett genomtänkt och konkret arbetsmiljöarbete fångas allt från små dagliga problem till större frågor upp. För ett gott och inspirerande exempel på hur arbetsmiljöarbete i samverkan kan integreras i företagets verksamhet får Christopher Malmqvist ett stipendium på 15 000 kronor.

Sara Westholm på Hästnäringens Nationella Stiftelse i Stockholm
Prevent kom i kontakt med Sara Westholm när boken ”Trygga hästjobb” började omarbetas för tre år sedan. Hon drivs av ett stort och starkt engagemang för att nå ut till alla i hästbranschen och få dem att förstå och förebygga riskerna. En riktig eldsjäl. Sara Westholm erhåller ett hedersomnämnande och en utbildningscheck till valfri utbildning på Prevent.

Kontakt
Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83 
Christine Törnquist, marknadsassistent Prevent, 08-402 02 39.
Liselotte Waltersson, 0708-16 65 84.
Christopher Malmqvist, 0708-18 53 06.
Sara Westholm, 070-527 20 18.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera