Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Bilderbok lär nyanlända jobba säkert

När de anställda inte kan språket kan det vara svårt att informera om arbetsmiljö och säkerhet. Prevent tar just nu fram en serie bilderböcker om arbetsmiljön i branscher med många nyanlända eller säsongsanställda från andra länder. Först ut är skogsbruket. 

Inom de gröna näringarna – skog, lantbruk och trädgårdsanläggning – är behovet av säsongsanställda stort. Ofta anställs arbetskraft från andra länder. Skogs- och lantbruksnäringarna är också en del i regeringens satsning på snabbspårsjobb där nyanlända får möjlighet till arbete innan att de hunnit få djupare kunskaper i svenska språket.

En angelägen fråga för parterna på arbetsmarknaden har varit hur man ska nå ut med information om arbetsmiljö och säkerhet för att minska olycksrisken. Tillsammans med Prevent tar de nu fram en serie bilderböcker för olika branscher. Genom illustrationer blir det tydligt hur man kan jobba för att öka säkerheten.

– Bilderböcker är ett sätt att nå nya svenskar och utländsk arbetskraft. Det är viktigt att målgruppen får mer kunskap om arbetsmiljö för att ingen ska skadas eller må dåligt på jobbet, säger Maria Schönefeld, vd för Prevent.

Jobba säkert i skogen är den första boken i serien. Den visar olika situationer som kan vara riskfyllda och hur man bör göra för att jobba säkert. Boken visar också vilken säkerhetsutrustning som bör användas.

– Vi går in på konkreta risker och hur man ska hantera utrustningen. Boken är indelad i fyra delar; generella situationer, röjsåg, motorsåg och plantering. Man ska till exempel inte använda maskiner om man inte kan dem. Och vi visar också att det är viktigt att ta pauser och tänka på ergonomin, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

Tanken är att bilderböckerna ska förmedlas via chefer och skyddsombud på arbetsplatserna. De kan också användas i undervisningssammanhang.

– Material som är lätta att förstå är bra för alla och kan fungera i många sammanhang. Vi hoppas att böckerna kommer till användning, säger Lisa Rönnbäck.

Nästa år kommer tre bilderböcker för lantbruk, trädgårdsodling och trädgårdsanläggning. Böckerna kan även laddas ner som pdf:er och finns även som e-bok för läsplattor eller mobiltelefoner.

Läs merwww.prevent.se/sakertskogsarbete 

Kontakt:

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83

Lisa Rönnbäck, projektledare Prevent, 08-402 02 03, 070-091 52 59

Linda Eriksson, kommunikatör Prevent, 08-402 02 46, 070-356 42 32

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera