Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Betald arbetsmiljöutbildning kan lyfta företagen

Arbetsmarknadens parter har tidigare beslutat att via AFA Försäkring betala arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud på företag inom privata sektorn. – Det här kommer att bli en bra injektion för företagen och ett kunskapslyft som många har nytta och behov av, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Prevent är en av de godkända utbildningsanordnarna och erbjuder både grundutbildning och ett stort antal fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljö.

– Företagen har fått möjlighet att ytterligare stärka arbetsmiljökompetensen hos sina chefer 0ch skyddsombud, vilket i sin tur påverkar hur människor mår på arbetsplatserna och effektiviteten i produktionen. I de företag där bidraget leder till att chefer och skyddsombud utbildar sig tillsammans, tror jag att det kan bli en extra skjuts, säger Maria Schönefeld.

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har beslutat att företag genom AFA Försäkring kan söka upp till 350 000 kronor för utbildning. Sammanlagt finns det 75 miljoner till förfogande. Företagen måste vara verksamma inom privata sektorn, ha minst en anställd och ha tecknat trygghetsförsäkringen TFA genom AFA försäkring.

De personer som omfattas är dels skyddsombud som redan har en grundutbildning och dels chefer som behöver grund- eller vidareutbildning. För skyddsombud kan det handla om vidareutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete, riskhantering eller förebyggande av hot och våld. Chefer kan gå grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM eller fördjupningsutbildning om arbetsmiljö för chefer eller stress i arbetet.

– Det finns en stor efterfrågan på arbetsmiljökompetens just nu. En orsak är de nya föreskrifterna om organisatorisk och social miljö som träder i kraft sista mars. Därför kommer de här pengarna rätt i tiden, och har man möjlighet att utbilda personalen ska man verkligen passa på, säger Maria Ritzén, utbildningsledare på Prevent.

Utbildningsstöd kan sökas sex månader före, upp till sex månader efter, genomförd utbildning. De gäller både öppna och företagsanpassade utbildningar.

Under förra året utbildade Prevent sammanlagt 7 000 personer, framför allt chefer och skyddsombud. Prevent har förutom grundutbildningen Bättre arbetsmiljö – BAM ett 20-tal fördjupningsutbildningar.

Mer information

Läs mer om hur du söker: http://www.prevent.se/om-prevent/75-miljoner-till-arbetsmiljoutbildning/

Läs mer om Prevents utbildningar: http://www.prevent.se/utbildning

Kontakt

Maria Schönefeld, vd, 070 523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se

Maria Ritzén, utbildningsledare, 070-530 01 99, maria.ritzen@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera