Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbeta säkert med isocyanater

Byggnadsarbetare, svetsare och målare är exempel på yrkesgrupper som kan komma i kontakt med isocyanater. Vid felaktig hantering kan isocyanater orsaka hälsoproblem som astma och hudeksem. Ett nytt kostnadsfritt informationsmaterial från Prevent beskriver hur man minimerar riskerna.

Isocyanater används främst för tillverkning av produkter i polyuretanplast (PUR), det kan vara solid plast eller skumplast. Isocyanater finns också i PUR-baserade lacker, limmer, färger och tätningsmassor. Vid upphettning av PUR kan isocyanater bildas och spridas i ånga eller rök. Det kan till exempel ske vid heta arbeten som skärning, slipning, svetsning och lödning i PUR-lackerad plåt.

De yrkesgrupper som kommer i kontakt med isocyanater kan drabbas av hälsoproblem som nedsatt lungfunktion, astma och hudeksem. Men även mer allmänna besvär som snuva, hosta, huvudvärk och irritation i ögon och luftvägar förekommer.

Det nya materialet ger råd om vad man bör tänka på vid riskbedömning av isocyanater på arbetsplatsen. En del isocyanater sprids i luften, men det finns också risk för exponering när en produkt som innehåller isocyanater kommer i kontakt med huden eller vid beröring av en förorenad yta.

Det finns en rad åtgärder för att förebygga eller minimera exponeringen av isocyanater. Att använda alternativa produkter, kapsla in arbetet, ha olika ventilationslösningar och förhindra spridning till verktyg, ytor och kläder är några exempel. Informationsmaterialet tar också upp när personlig skyddsutrustning krävs och vilken utrustning som ska användas.

Arbetstagare som riskerar att utsättas för isocyanater ska ges information och utbildning. Vilka moment som är relevanta för utbildningen kan man läsa om i skriften. Här kan man också få reda på vilka medicinska kontroller som krävs för arbete med isocyanater, och vilka föreskrifter från Arbetsmiljöverket som är tillämpliga.

"Arbeta säkert med isocyanater" bygger på den senaste forskningen och är framtaget tillsammans med forskare och experter på området. Det finns att ladda ned kostnadsfritt på Prevents webbplats: http://www.prevent.se/amnesomrade/kemiska-risker/isocyanater/ Här finns också mer branschspecifika faktablad om isocyanater.

Kontakt:

Amanda Wolgast, projektledare, 08-402 02 16, 072-858 12 49, amanda.wolgast@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera