Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

70 procent av chefer och skyddsombud behöver lära sig mer om psykosociala frågor

Det finns ett stort och utbrett engagemang i arbetsmiljöfrågor hos de svenska företagen inom privata sektorn. Samtidigt behöver nära 70 procent av chefer och skyddsombud mer kunskap om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Det visar Arbetsmiljöindikator 2016 som Prevent nu publicerar.

Arbetsmiljöarbetet har hög prioritet och medvetenheten om arbetsmiljöriskerna på den egna arbetsplatsen är god i många avseenden. Detta framgår av Prevents Arbetsmiljöindikator där drygt 2 000 chefer och skyddsombud inom privata sektorn har svarat på frågor om sin syn på arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.

– Det är glädjande att se att det finns goda förutsättningar att hantera det löpande arbetsmiljöarbetet, säger Maria Schönefeld, vd Prevent. Det finns ett stort och utbrett engagemang i arbetsmiljöfrågor på de svenska arbetsplatserna.

Men trots den generellt ljusa bilden finns områden där det finns utrymme för förbättringar. Mer än 70 procent anser sig ha bra metoder för det fysiska arbetsmiljöarbetet, medan motsvarande siffra för det organisatoriska och sociala området inte ens uppgår till 50 procent. Vidare svarar närmare 70 procent av cheferna och skyddsombuden att de behöver mer kunskap om organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor.

Företagen oroar sig för att det är svårt att attrahera nya medarbetare med rätt kompetens. Ett av fyra företag anger att det är svårt. Byggbranschen och små företag är de som upplever problemet som störst. Arbetsmiljöfrågorna är viktiga för att kunna attrahera rätt medarbetare.

– Att satsa på en bra arbetsmiljö lönar sig eftersom det stärker företagens attraktionskraft och gör det lättare att både rekrytera och behålla personal, fortsätter Maria Schönefeld.

Arbetsmiljöindikatorn bygger på en undersökning som TNS Sifo genomförde under perioden 29 januari till 26 februari 2016. Undersökning bestod av telefonintervjuer med skyddsombud/arbetsmiljöombud samt chefer med personalansvar. Totalt intervjuades 2157 personer varav 912 skyddsombud/arbetsmiljöombud och 1245 chefer med personalansvar.

Kontakt:
Maria Schönefeld, vd Prevent, 070 523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se
Britta Carlström, marknadsstrateg och projektledare Prevent, 070 262 19 53, britta.carlstrom@prevent.se

Prevents tips och råd för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete
• Ge chefer och skyddsombud tillräcklig utbildning i arbetsmiljöfrågor

• Ge en bra introduktion till alla anställda
• Skapa strukturer för ett bra arbetsmiljöarbete
• Skapa möjlighet till delaktighet
• Arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor
• Uppmärksamma organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor
• Avsätt tid för arbetsmiljöarbetet

prevent.se finns också konkreta tips på utbildningar, böcker och verktyg som utgör ett bra stöd i arbetsmiljöarbetet.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera