Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Webben viktigare i företagens arbetsmiljöarbete

 Allt fler använder webben för att jobba med arbetsmiljön. Under 2014 ökade antalet nedladdningar av checklistor och annat material från prevent.se med 12 procent till sammanlagt 160 000. – Kontakterna direkt med arbetsplatserna har nog aldrig varit så många som under förra året, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Under 2014 ökade antalet besök på Prevents webbplatser med 15 procent till nästan 800 000 besök. Detta trots att ökningen året innan var hela 25 procent.

Bland annat är intresset stort för de kostnadsfria material som finns för nedladdning. Sammanlagt gjordes 160 000 nedladdningar av checklistor och annat material. Populärast var inte oväntat Allmän checklista för skyddsrond, därefter Checklistan om psykosocial arbetsmiljö och på tredje plats Checklista om trivsel och arbetsklimat.

– Intresset för att arbeta med den psykosociala arbetsmiljön ute på arbetsplatserna är kraftigt stigande. Vår Arbetsmiljöindikator förra året visade att många tycker att de redan arbetar med frågorna, men det är stor skillnad på vad man anser ingår i ämnet. Därför känns det betryggande att allt fler söker sig till våra produkter, till exempel checklistorna, som är en utmärkt ingång, säger Maria Schönefeld.

Även utbildningsverksamheten i arbetsmiljö via Prevent ökade under förra året, med 10 procent. Runt 6 300 chefer och skyddsombud utbildade sig 2014.

Därutöver är intresset för Prevents webbutbildningar större en någonsin, som ofta är framtagna för en bransch. Den utbildning som har haft flest deltagare under åren är Säker i butik för handeln som 110 000 personer deltagit i och som hade 11 000 nya deltagare under förra året.

­Läs merwww.prevent.se/omprevent

Kontakt:

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-5236383, maria.schonefeld@prevent.se

Fredrica Sjöström, kommunikationschef, 08-402 02 04, 072-8581248, fredrica.sjostrom@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera