Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tystare förskolor med ny ljudguide

Hög ljudvolym är ett av de största hälsoproblemen i förskolan. Både personal och barn riskerar hörselskador. Men det finns enkla och smarta sätt att få en tystare miljö. I Ljudguide för förskolan ger tre förskolor sina bästa tips.

Buller har blivit ett allt större problem på förskolor och det är inte ovanligt att personalen drabbas av ljudtrötthet, tinnitus och stress. 

– Jag trodde först att det bara var en vanlig förkylning. Det susade i öronen och var obehagligt. Men det visade sig att jag hade hörselnedsättning och tinnitus, säger Lillan Herbst, pedagog på Nyarps förskola i Jönköping.

Numera arbetar förskolan medvetet med att skapa en bättre ljudmiljö, och ljudnivåerna är betydligt lägre än tidigare. I Ljudguide för förskolan, framtagen av Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter, berättar Nyarps förskola tillsammans med två andra förskolor om sina bästa knep.

Det är svårt att koppla bort prat och skrik eftersom vi är inställda på att uppmärksamma andra människors röster. Det gör den mänskliga rösten till en av de värsta bullerkällorna man kan utsättas för. Det går inte heller använda hörselskydd på en förskola eftersom alla måste höra vad barn och pedagoger säger.

­– När bullerkällan är det käraste vi har, är det lätt att vi negligerar ljudmiljön. Därför hoppas jag att ljudguiden blir en inspiration till att arbeta aktivt med ljudmiljön. Där finns många enkla, lättillgängliga åtgärder som sammantaget ger stora effekter, säger Anders Karlsson på Almega.

Ljudguide för förskolan ger många idéer att inspireras av. Ofta handlar det om enklare och billigare saker än man tror, som att se till att inte alla barn befinner sig i samma rum, att använda plasttallrikar eller att klä legolådan invändigt med tyg.

– Ljudmiljön påverkar inte bara hörseln, utan också sömn, stress, relationer – och inte minst måluppfyllelsen. Jag vill gärna slå ett slag för checklistan som finns i guiden. När man väl har checkat av åtgärderna i den är det sannolikt att man faktiskt också har löst de flesta av problemen, säger Erik Hallsenius på Lärarförbundet.

Ljudguide för förskolan finns på www.prevent.se/ljudguideforskolan och innehåller bland annat filmer med tips från tre förskolor, podcasts om bra ljudmiljöer, en checklista för att inventera den egna ljudmiljön och intervjuer med experter.

Kontakt
Britt-Marie Larsson, projektledare Prevent, 073-612 88 25, britt-marie.larsson@prevent.se

Linda Eriksson, kommunikatör Prevent, 070-356 42 32, linda.eriksson@prevent.se

Medverkande förskolor:
Nyarps förskola i Jönköping, Lillan Herbst, 036-10 35 68

Förskolan Myran i Visby, Ulla Ekelöf, 070-083 21 38

Bifrost förskola i Mölndal, Pia Hellström, 031-315 94 01

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera