Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tryggare hästjobb ska ge färre arbetsskador

Varje år skadas runt 150 personer som arbetar med hästar. Det är framför allt hästskötare vid ridskolor och travet samt elever vid naturbruksgymnasier som skadas. Men även ridlärare, militärer, poliser och veterinärer. Yngre kvinnor är de som drabbas oftast. Nu vill branschen öka säkerhetskulturen ytterligare och ger ut boken ”Trygga hästjobb” för både arbetsgivare och de som jobbar med hästar.

– Trygga hästjobb kan förhoppningsvis både inspirera och bli ett värdefullt stöd för arbetsgivare i det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet. Med boken som stöd tror jag att vi ganska snart kommer kunna se en positiv utveckling av arbetsmiljön, säger Tommy Karlsson från Almega.

I den nya boken Trygga hästjobb finns fakta och tips om hur det går att utveckla arbetsmiljön genom att arbeta systematiskt. Arbetsgivare och arbetstagare får veta vad som gäller och guidas rätt.

Vad innebär det att jobba med hästar? Hur kan man arbeta hållbart, hur ska man agera om olycka är framme och vad ryms egentligen i begreppet grundläggande säkerhet? I en trygg arbetsmiljö är säkerheten en viktig ingrediens och det är arbetsgivarens ansvar att identifiera de värsta olycksbovarna, minimera dem och skapa rutiner som lägger grunden för en säker arbetsplats. Men det räcker inte med system, regler eller rutiner – säkerheten i en hästverksamhet påverkas även av kulturen på arbetsplatsen.

– Arbetsledaren sätter en standard för övriga i teamet och därför är det viktigt att ord överensstämmer med handling. I allt arbete med stora djur föreligger en risk för allvarliga tillbud och olyckor, men risken går att minimera med en god säkerhetskultur, säger Maria Bergman, Kommunals representant i partsgruppen.

I år har Arbetsmiljöverket satt hästnäringen under luppen. När inspektionerna nått halvtid konstaterades att bristen på dokumentation och skriftliga rutiner är vanligt förekommande i näringen.

– Boken kommer att spela en viktig roll för att öka kompetensen kring arbetsmiljön. Den passar även bra in i vår satsning Morgondagens Hästjobb. Målet är fler hållbara hästverksamheter som bidrar till en trygg och attraktiv arbetsmarknad, säger Sara Westholm, ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Hästnäringens Nationella Stiftelse.

Utöver boken finns en kostnadsfri checklista att ladda ner från Prevent hemsida.

Statistiken kommer från Arbetsmiljöverket. I den ingår anställda, egna företagare, studerande och praktikanter.

Läs mer: http://www.prevent.se/hast

Bilagor:

Omslag boken Trygga hästjobb

Foto 1) En god säkerhetskultur minimerar riskerna att skadas i arbetet med hästar. Foto Jessica Ortiz Bergström

Foto 2) Hästskötare som mockar. Foto Jessica Ortiz Bergström

Arbetsmiljöverkets statistik över arbetsolyckor med häst inblandad.


Kontakt:

Malin Strömberg, projektledare Prevent, 08-402 02 54, mobil +46 70 092 55 64, malin.stromberg@prevent.se

Tommy Karlsson, förhandlare/rådgivare Almega, 070-606 73 11, tommy.karlsson@almega.se

Maria Bergman, regionalt fackligt ombud Kommunal, 010-442 81 52, maria.bergman@kommunal.se

Sara Westholm, ansvarig arbetsmarknadsfrågor Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), 08-627 20 18, sara.westholm@nshorse.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera