Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tidningen Arbetslivs läsarundersökning: Få får uppskattning på jobbet

En stor majoritet av tidningen Arbetslivs läsare tycker att det är viktigt med återkoppling i jobbet och uppskattning för utfört arbete. Men det är få som får det, visar tidningens undersökning bland läsarna.

Uppskattning från chefen värderas högre än till exempel lön och karriärmöjligheter, visar många undersökningar. Att uppskattning gör skillnad verkar även Arbetslivs läsare hålla med om. Hela 95 procent av de som svarat på undersökningen tycker att uppskattning på jobbet är viktigt. Ändå svarar så många som 20 procent att de sällan eller aldrig får det. 53 procent säger att de får uppskattning ibland och 27 procent att de ofta får uppskattning.

Av de som trots allt får uppskattning på jobbet är det mer vanligt att den kommer från kollegor eller kunder än från chefen. 42 procent får uppskattning av kollegor, 29 procent från kunder och 26 procent från chefen.

Att fira framgångar i jobbet kan öka motivationen och skapa vi-känsla. 83 procent av läsarna tycker att det är viktigt att fira framgångar. Ändå svarar 56 procent att de sällan eller aldrig firar framgångar. 36 procent säger att de gör det ibland och endast 6 procent att de ofta firar framgångar.

Arbetslivs läsare får heller inte återkoppling på sina arbetsinsatser i den utsträckning de önskar. 53 procent svarar att de inte får tillräckligt med återkoppling. 43 procent anser att de får tillräckligt med återkoppling.

Många saknar strukturerade former för återkoppling. 59 procent svarar att de inte har någon struktur för att ge och få feedback. Det vanligaste forumet är medarbetarsamtalet enligt undersökningen.

Fakta om undersökningen:

Totalt har 1 272 personer svarat på Arbetslivs läsarundersökning om återkoppling och uppskattning i arbetet. Undersökningen genomfördes som en webbenkät och skickades ut under september månad.

Läs mer om undersökning i Arbetsliv.

Tidningen Arbetsliv ges ut av arbetsmiljöorganisationen Prevent. Papperstidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och skyddsombud 6 gånger per år. Upplagan är 140 000 exemplar. Arbetslivs webbupplaga rapporterar dagligen på webben.

Kontakt:

Marianne Zetterblom, chefredaktör, 08-402 02 52, 070-717 30 12, marianne.zetterblom@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera