Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Stöd för ett bättre arbetsklimat

Nu finns nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket om organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya reglerna börjar gälla i vår. Prevent erbjuder företagen olika typer av stöd för att skapa ett bra arbetsklimat, till exempel utbildningar, böcker och enkäter.

De allra flesta organisationer är måna om att skapa en trivsam arbetsmiljö där alla är säkra och må bra. Ibland behövs stöd för att komma igång eller jobba vidare med arbetsmiljön.

­– Vi märker ett ökat intresse att få hjälp med att arbeta med frågor som stress, trivsel och arbetsklimat. Just nu lägger vi extra kraft på att stödja företagen i det arbetet, och erbjuder bland annat en helt ny utbildning om arbetsrelaterad stress, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Utbildningen handlar om hur man förebygger och hanterar stress i arbetet. Den tar upp de flesta delar som Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter belyser, som arbetsbelastning, handlingsutrymme, stöd, ledarskap, konflikter och återhämtning. Grundtanken är att ett systematiskt och ständigt pågående arbetsmiljöarbete skapar hälsosamma arbetsplatser.

Bland Prevents mest använda produkter finns en kostnadsfri enkät om stressfaktorer som finns med i utbildningen. Genom att ta reda på vad som orsakar stress på arbetsplatsen är det lättare att gå vidare och hitta åtgärder. Prevent erbjuder även en enkät om IT-stress, ett område som nämns i de nya föreskrifterna.

I Prevents utbud finns också en utbildning och en bok som handlar om hur man gör för att utveckla och förbättra arbetsklimatet på arbetsplatsen. På webbplatsen finns även en kostnadsfri enkät om trivsel och arbetsklimat. För den som vill lära sig mer om ledarskapsfrågor finns både utbildningar och böcker. Liksom allt annat som Prevent erbjuder har materialet arbetats fram tillsammans med fackförbund och arbetsgivare.

Mer information
Om Prevent och vårt utbud:
www.prevent.se
Om att förebygga och hantera stress: www.prevent.se/stress
Om att förbättra arbetsklimatet www.prevent.se/psykosocial
Om ledarskap http://www.prevent.se/ledarskap

Kontakt
Maria Schönefeld, vd Prevent,
maria.schonefeld@prevent.se, 070-523 63 83

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera