Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Satsning på säkerhet ska hjälpa elektriker

Nu går arbetsgivare och fack samman i en satsning för att minska olycksrisken för yrkeselektriker. Skriften ”Säkra eljobb – välj rätt utrustning” är ett steg mot nolltolerans för arbetsolyckor i branschen.

Genom ökad medvetenhet om risker i arbetet och goda råd om vad man ska tänka på när man köper utrustning vill arbetsmarknadens parter tillsammans med arbetsmiljöorganisationen Prevent öka säkerheten för elektrikerna.

– Säkra eljobb är en guide som ger yrkeselektrikerna konkreta råd för att undvika farliga situationer och för att hantera incidenter om de ändå skulle inträffa. Vi jobbar tillsammans med Elektrikerna (SEF) för att skapa en kultur där säkerhet är starkt ingjutet i det dagliga arbetet och en väletablerad del av vardagen, säger Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig på Elektriska Installatörsorganisationen (EIO).

Olycksfallsrisken bland elektriker är hög, även om allvarliga olyckor är ovanliga i branschen. Parterna anser dock att det kan finnas ett mörkertal.

– Det går att minska riskerna för olyckor ännu mer. Genom att arbeta förebyggande kan vi undvika många helt onödiga risksituationer. Mycket handlar om att tänka efter före så att man undviker olyckan, säger Jimmy Åsberg, arbetsmiljöansvarig ombudsman på Elektrikerna.

Målet är att Säkra eljobb ska bli ett värdefullt stöd för chefer och elektriker för att få in säkerhetsåtgärder och säkerhetstänkande i rutinerna. Skriften ger matnyttiga tips vid val av säker utrustning men även kring riskbedömning och arbetsmiljö.

Läs mer och ladda ner Säkra eljobb kostnadsfritt på www.prevent.se/el 

Kontakt:

Britt-Marie Larsson, projektledare Prevent, 08-402 02 48, britt-marie.larsson@prevent.se

Jimmy Åsberg, arbetsmiljöansvarig ombudsman arbetsmiljö Elektrikerna - Sveriges Elektrikerförbund (SEF), 08-412 82 35, jimmy.asberg@sef.se

Rickard Lindberg, arbetsmiljöansvarig Elektriska Installatörsorganisationen (EIO), 08-762 75 08, rickard.lindberg@eio.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera