Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Säkrare arbete i butik

Att jobba i butik kan innebära risk för rån och andra hotfulla eller stökiga situationer. Med den uppdaterade webbutbildningen ”Säker i butik” tas ett brett grepp om hur anställda kan arbeta säkert i butik, både i förebyggande perspektiv och om något händer.

Säker i butik är en populär utbildning med hittills närmare 150 000 deltagare. Den nya versionen är anpassad för att fungera både på dator, läsplatta och mobiltelefon.

– Det är betydligt vanligare med stökiga kunder än rån. Den här utbildningen går igenom olika situationer som kan uppstå och som kan utvecklas snett om de inte hanteras på rätt sätt. Den uppdaterade versionen är lite bredare än tidigare. Vi går till exempel mer in på kundbemötande, säger Johan Bark, arbetsmiljöexpert på Svensk Handel och ordförande i Handelns Arbetsmiljökommitté*.

Den som genomför utbildningen blir bättre rustad i att förebygga och hantera olika typer av konfliktsituationer.

– Det ska vara en lättillgänglig utbildning med fokus på nytta. Den är indelad i olika situationer och visar hur man kan arbeta före, under och efter att något hänt. På det sättet blir man väl förberedd, säger Lisa Rönnbäck, projektledare på Prevent.

Samtidigt som utbildningen har breddats så har den blivit snabbare att genomföra. Grunddelen för alla medarbetare tar ungefär 45 minuter. En annan nyhet är en repetitionsdel som släpps senare i år och som kan genomföras på endast 15 minuter.

– Det kan lätt gå slentrian i säkerhetsarbetet och därför är det bra att ha en repetitionsdel. Att gå igenom hela utbildningen igen kan vara svårt att få till. En kortare repetition är bra, säger Johan Bark.

För chef och skyddsombud finns en särskild del med mer fakta som tar cirka 20 minuter.

Säker i butik har tagits fram av Handelns Arbetsmiljökommitté och Prevent. Säker i butik uppfyller ett av tretton krav enligt programmet Skydd mot rån i handeln. Programmet är framtaget av Polisen, Brottsförebyggande rådet och Handelns Arbetsmiljökommitté.

Utbildningen finns på: www.sakeributik.se

Kommentarer från ledamöter i Handelns Arbetsmiljökommitté (HAK):

Kerstin Wrisemo, ansvarig för arbetsmiljöfrågor inom Arbetsgivarföreningen KFO och ledamot i Handelns Arbetsmiljökommitté:

– Säker i butik är en snabb utbildning för alla som arbetar i handeln, oavsett om man arbetat länge eller är nyanställd. Den ger grundläggande och viktig kunskap för alla, både chefer och medarbetare.

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund och ledamot i Handelns Arbetsmiljökommitté:

– Jag är väldigt nöjd med utbildningen och tycker att den ligger helt rätt i tiden. Jag kommer att varmt rekommendera den till alla. I den nya versionen är utbildningen så kort och koncis att det inte ska vara något hinder för någon att gå igenom. Tack vare att den innehåller en hel del filmer och interaktiva övningar har den kunnat hållas så pass kort, samtidigt som den innehåller allt man behöver.


Kontakt:

Lisa Rönnbäck, projektledare, Prevent, 08-402 02 03, lisa.ronnback@prevent.se

Johan Bark, arbetsmiljöexpert Svensk Handel och ordförande i Handelns arbetsmiljökommitté, 010-47 18 514, johan.bark@svenskhandel.se

Kerstin Wrisemo, ansvarig arbetsmiljöfrågor Arbetsgivarföreningen KFO, 08-702 54 37, kerstin.wrisemo@kfo.se

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman Handelsanställdas förbund, 010-450 80 13, krister.colde@handels.se

* I Handelns Arbetsmiljökommitté ingår Svensk Handel, Arbetsgivarföreningen KFO, Handelsanställdas förbund och Unionen.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera