Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Så lyckas chefen med arbetsmiljöarbetet

Nyckeln till att vara en bra chef är att ligga steget före – leda förändringar och planera för goda förutsättningar i arbetet. I boken Arbetsmiljö för chefer, som nu kommer i ny upplaga, ges råd och grundläggande fakta för att en chef ska lyckas i sitt arbetsmiljöarbete.

Det ställs stora krav på chefer. I arbetsmiljöarbetet har arbetsgivaren ansvaret och cheferna har ofta uppgifter i detta. För att göra det lyckosamt i praktiken behövs en del råd och stöd på vägen. Den nya upplagan av skriften Arbetsmiljö för chefer beskriver hur det går till och innehåller den nödvändiga faktakunskapen.

Skriften sammanfattar vad en chef behöver veta om lagar och regler. Den beskriver det praktiska arbetsmiljöarbetet och ger råd om hur man kan gå tillväga. Skriften har ett helhetsperspektiv, det vill säga arbetsmiljön är en viktig del av verksamheten och de bästa besluten fattas om den tas med i beräkningen. Helhetsbilden innebär att också de psykosociala faktorerna som samarbetsklimat, konflikter och stress finns med.

— Allt fler företag ser det som självklart att även jobba med den psykosociala arbetsmiljön. Med den här skriften får cheferna en bra översikt av vad som gäller för arbetsmiljöarbetet och hur man kan göra. Inklusive de psykosociala risker som kan finnas och vilka arbetssätt man kan använda, säger Camilla Enocksson, projektledare på Prevent

Läs mer på www.prevent.se

Kontakt:

Camilla Enocksson, projektledare Prevent, 08-402 02 49, 070-102 73 04, camilla@enocksson@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera