Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Pressinbjudan: Arbetsmiljöverkstan i Umeå hjälper företagen att skapa bästa kontoret

Det är lätt att göra misstag när det nya kontoret skapas. Hur man formar en arbetsplats som passar den egna verksamheten är i fokus på Arbetsmiljöverkstan i Umeå 5 november. Dessutom ges det en rad tips om hur du får arbetsmiljöarbetet att fungera genom att arbeta systematiskt.

Arbetsmiljöverkstan turnerar under hösten och genomför kostnadsfria seminarier där man tar upp en rad ämnen och visar tillämpbara verktyg. Den 5 november är det dags för Umeå. Då blir det bland annat introduktionsföreläsning om att skapa det nya kontoret, med Aram Seddigh, doktor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och Sara Hernäng, konsult Corporate Real Estate Services, Sweco. De har stor erfarenhet av att skapa nya arbetsplatser och varit med och arbetat fram Prevents kostnadsfria webbverktyg Forma kontoret.

– Det är nödvändigt att göra en kartläggning för att förstå vad organisationen behöver. Man måste också vara tydlig i informationen till medarbetarna och ha en dialog med de anställda, säger Aram Seddigh.

Den andra föreläsningen tar upp det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Motorn i arbetsmiljöarbetet är att undersöka, riskbedöma och åtgärda arbetsmiljöriskerna i verksamheten. Om företaget har etablerat det här i sin organisation blir det naturligt att också göra en riskbedömning innan kontoret görs om och därmed undvika framtida problem, säger Prevents projektledare Gunnar Lagerström, som kommer att finnas på plats i Umeå.

De övriga ämnen och verktyg som presenteras i Umeå är:

• Stress på jobbet. Hur man kan förebygga stress genom att undersöka orsakerna och åtgärda dem. Bland annat visas en webbenkät som inventerar de stressfaktorer som individen eller arbetsgruppen utsätts för.
• Balans mellan jobb och privatliv. Ett kostnadsfritt verktyg som hjälper dig att hitta balansen mellan jobb och privatliv.
• Säkerhetskultur på jobbet. Säkerhetsvisaren är ett kostnadsfritt webbverktyg som hjälper företagen att stämma av gemensamma värderingar och attityder.
• Arbetsintroduktion. En bra introduktion påverkar arbetsprestation, arbetsglädje samt minskar risken för skador och olyckor. Introduktionsguiden är en enkel och kostnadsfri webbguide.

Läs merhttp://www.prevent.se/arbetsmiljoverkstan/

Följ seminarierna på Twitter under hashtaggen #arbetsmiljöverkstan

Kontakt och anmälan:
Johan Mellnäs, projektledare Arbetsmiljöverkstan, 070-523 00 33, johan.mellnas@prevent.se
Maria Bergqvist, kommunikatör, 073-630 23 52, maria.bergqvist@prevent.se

Arbetsmiljöverkstan i Umeå
Arbetsmiljöverkstan åker till fem städer under oktober och november. Det blir kostnadsfria seminarier i Göteborg, Malmö, Umeå, Linköping och Stockholm.

På varje ort kan deltagaren välja mellan tre olika tillfällen under dagen: frukost, lunch eller ”after work”. Varje pass är runt 2 timmar och 30 minuter.

I Umeå ges två introduktionsföreläsningar under varje pass — dels om att forma det nya kontoret, hur man skapar en arbetsplats som passar den egna verksamheten och undviker de värsta misstagen, dels om systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga kartlägga risker, åtgärda dem och följa upp resultatet.

Sammanlagt är det runt 140 personer som anmält sig. De flesta till morgon- och lunchpasset. De kommer från företag och organisationer i framför allt Västerbotten.

Dag: torsdag 5 november
Tid: 8.00-10.30, 11.30-14.00 eller 15.30-18.00
Plats: Scandic Plaza, Storgatan 40, Umeå

Program
• Prevent hälsar välkommen
• Föreläsning Systematiskt arbetsmiljöarbete, projektledare Gunnar Lagerström, Prevent. Ca 20 min
• Föreläsning Forma kontoret, forskaren Aram Seddigh, doktor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet, och Sara Hernäng, konsult Corporate Real Estate Services, Sweco. Ca 40 min
• Kort paus
• Miniseminarier och möjlighet till dialog vid sex stationer, där Prevents kunniga medarbetare berättar om ämnet och tillämpbara verktyg. Ca 70 min.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera