Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Pressinbjudan Arbetsmiljöverkstan i Malmö: Ta grepp om stressen i arbetet

Stress är en av vår tids stora knäckfrågor. Men går det att minska den arbetsrelaterade stressen? Ja, menar vi, med rätt verktyg och ett systematiskt arbetssätt är det full möjligt. Arbetsrelaterad stress, verktyg för att ta grepp om den och det systematiska arbetsmiljöarbetet är frågor som Arbetsmiljöverkstan har i fokus när den besöker Malmö den 22 oktober.

Arbetsmiljöverkstan turnerar under hösten och genomför kostnadsfria seminarier om en rad verktyg och ämnen. Den 22 oktober är det dags för Malmö. Då blir det bland annat introduktionsföreläsning om arbetsrelaterad stress.

— Vi har jobbat länge med den här problematiken på Prevent och har en rad verktyg för att komma åt stressen på arbetsplatsen. Några av dem kommer vi att visa i Malmö, bland annat enkla webbenkäter, som kan vara en bra start till att ringa in problemen och prioritera det man ska jobba vidare med, säger Malin Strömberg, projektledare.

Den andra föreläsningen tar upp det systematiska arbetsmiljöarbetet. Ingången här är även den stress på jobbet.

— Ja, vi tar avstamp i enkäten där vi kartlagt stressen. Det är ett bra exempel där alla känner igen sig. Sedan kopplar vi ihop det med det systematiska arbetsmiljösättet, det vill säga det här är riskerna med stress, vi planerar åtgärder, pratar om hur de genomförs och hur vi sedan följer upp, berättar Gunnar Lagerström, projektledare

De övriga ämnen och verktyg som presenteras i Malmö är:
• Forma kontoret. En kostnadsfri webbguide med en enkel enkät för de företag som står inför en flytt eller kontorsförändring till exempel till öppet eller aktivitetsbaserat kontor.
• Balans mellan jobb och privatliv. Ett kostnadsfritt verktyg som hjälper dig att hitta balansen mellan jobb och privatliv. Den riktar sig till den som i stor utsträckning själv styr över sin arbetstid och sina arbetsuppgifter.
• Säkerhetskultur på jobbet. Säkerhetsvisaren är ett kostnadsfritt webbverktyg som hjälper företagen att stämma av gemensamma värderingar och attityder.
• Arbetsintroduktion. En bra introduktion påverkar arbetsprestation, arbetsglädje samt minskar risken för skador och olyckor. Introduktionsguiden är en enkel och kostnadsfri webbguide.

Läs mer på http://www.prevent.se/arbetsmiljoverkstan/

Följ seminarierna på Twitter under hashtaggen #arbetsmiljöverkstan

Kontakt och anmälan:
Johan Mellnäs, projektledare Arbetsmiljöverkstan, 070-523 00 33, johan.mellnas@prevent.se
Per Ulfhielm, kommunikatör, 076-784 24 32, per.ulfhielm@prevent.se

Arbetsmiljöverkstan i Malmö
Arbetsmiljöverkstan åker till fem städer under oktober och november. Det blir kostnadsfria seminarier i Göteborg, Malmö, Umeå, Linköping och Stockholm.

På varje ort kan deltagaren välja mellan tre olika tillfällen under dagen: frukost, lunch eller ”after work”. Varje pass är runt 2 timmar och 30 minuter.

I Malmö ges två introduktionsföreläsningar under varje pass — dels om arbetsrelaterad stress, hur den går att förebygga genom att undersöka orsakerna och åtgärda dem, dels om systematiskt arbetsmiljöarbete, det vill säga kartlägga risker, åtgärda dem och följa upp resultatet.

Alla tre passen i Malmö är fullbokade. Det innebär runt 240 personer från företag och organisationer från framför allt Skåne län.

Dag: 22 oktober
Tid: 8.00-10.30, 11.30-14.00 eller 15.30-18.00
Plats: Scandic Triangeln, Triangeln 2, Malmö 

Program
• Prevent hälsar välkommen
• Introduktionsföreläsning Stress, projektledare Malin Strömberg. Ca 20 min
• Introduktionsföreläsning Systematiskt arbetsmiljöarbete, projektledare Gunnar Lagerström. Ca 20 min
• Möjlighet att besöka sex ämnesstationer, prova verktyg och prata med Prevents kunniga medarbetare. Ca 60 min

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera