Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ny guide till balans i arbetslivet

Ett av vår tids stora dilemman är att hitta balansen mellan arbete och fritid. Det gränslösa, flexibla arbetslivet har fördelar som gör det både stimulerande och väldigt effektivt. Men det finns också hälsorisker med att kunna jobba var som helst och vara ständigt nåbar. Det nya webbverktyget Balansguiden är ett första steg att hjälpa individen att få kontroll över situationen.

– Verktyget är ett stöd till var och en att ta tag i frågorna och att börja fundera på den egna situationen helt enkelt. Hur är det för mig? Hur gör jag? Sedan är det lättare att börja bena ut vad du behöver tänka på, kanske sätta upp egna mål och ta upp det med kollegor och chefen, säger projektledare Camilla Enocksson.

Balansguiden finns på webben och är kostnadsfri. Den består av fem filmer som beskriver olika situationer med flexibelt, gränslöst arbete med eget ansvar, det vill säga så som många arbetar i dag.  Det är många saker som ska klaffa och och det finns risk att gränsen mellan arbetet och fritiden blir otydlig och påverkar både hälsa och effektivitet negativt.

Avsikten är att användaren ska känna igen sig i filmerna. Efter det göra en bedömning av hur innehållet stämmer överens med den egen situation, de egna problemen. Till slut får hen svara på frågor och sortera ut områden som behöver prioriteras.

I första hand är Balansguiden ett stöd för individen, men den kan också användas för avstämning med chefen och på sikt påverka vilka riktlinjer som ska gälla på företaget.

– Det viktiga med guiden är att du börjar reflektera över situationen. Nästa steg kan vara egna individuella mål eller att diskutera med kollegorna och chefen. I förlängningen kan det till exempel innebära nya riktlinjer och en ny policy som styr upp förhållandena och ser till att balansen mellan arbete och fritid för dig blir bra, säger Camilla Enocksson.

Läs mer http://www.prevent.se/balansguiden

Kontakt:

Camilla Enocksson, projektledare Prevent, 070-102 73 04, camilla@enocksson@prevent.se

Britta Carlström, marknadsstrateg, 08-402 02 53, 070-262 19 53, britta.carlstrom@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera