Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Minskade risker för fransstylister

Många som arbetar med ögonfransförlängning har den senaste tiden drabbats av eksem, näsbesvär och astma. Orsaken är det lim som används. Prevent erbjuder en utbildning som utgår från Arbetsmiljöverkets bestämmelser om hur man ska arbeta för att minska riskerna.

Förlängning av ögonfransar har blivit allt vanligare. Men många känner inte till att det lim som används kan ge hälsobesvär. Limmet innehåller cyanoakrylater, som är en typ av härdplast. Arbetsmiljöverket har därför gett ut bestämmelser om hur man ska arbeta för att minska riskerna vid fransförlängning. Den som kommer i kontakt med limmet mer än 30 minuter per vecka ska bland annat delta i en utbildning om härdplaster som ger kursintyg.

– Efterfrågan på utbildning om farliga ämnen för fransstylister har varit stor under hösten, och därför har vi tagit fram en utbildning som motsvarar Arbetsmiljöverkets krav, säger Kicki Dahlberg som är utbildningsledare på Prevent.

Prevent erbjuder dels en utbildning som vänder sig till handledare eller lärare som ska utbilda fransstylister, dels en variant som vänder sig till dem som utför fransförlängning.

– När man har gått handledarutbildningen får man med sig ett helt utbildningsupplägg att använda i sin undervisning, inklusive powerpoint-bilder och handledarstöd. Det skulle jag säga är helt unikt, säger Kicki Dahlberg.

Det vanligaste är att skräddarsy ett utbildningstillfälle för sin skola eller sitt företag, men det går också att boka in sig på handledarutbildning den 1 december i Stockholm

Läs mer http://www.prevent.se/fransstylister

Kontakt
Kicki Dahlberg, utbildningsledare Prevent, kicki.dahlberg@prevent.se, 070-038 07 48.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera