Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Initiativ för ökad säkerhet i energibranschen

Nu tar energibranschen ett gemensamt initiativ för säkrare jobb genom ett skräddarsytt material riktat till chefer, skyddsombud och nya medarbetare. Syftet är att öka medvetenheten om vad som skapar en bra arbetsmiljö, stärka samverkan på arbetsplatserna och bidra till en gemensam säkerhetskultur.

Energibranschen består i dag av en mängd olika typer av företag: här finns energiproducenter, eldistributörer och företag som underhåller, reparerar och bygger energianläggningar. De varierande uppdragen gör att också arbetsmiljön varierar. För att underlätta för hela branschen har utbildnings- och informationsmaterialet ”BAM – Bättre arbetsmiljö Energibranschen” tagits fram. Det ger en introduktion till arbetsmiljöarbete och tips på säkra arbetssätt.

– Många i branschen byter arbetsplats ofta och materialet kan bidra till att få den gemensamma säkerhetskulturen att leva överallt. Vi behöver samverka och prata öppet om de problem som finns så att vi kan fortsätta att förebygga risker, säger Sven Höckert, ombudsman på Elektrikerförbundet och en av dem som deltagit i arbetet med materialet.

För att göra materialet konkret har fem fallbeskrivningar tagits fram. Fallen är beskrivningar av vardagsituationer i olika verksamheter, sedda utifrån ett arbetsmiljö- och säkerhetsperspektiv. De kan användas som diskussionsunderlag och lyfter frågor som ”Hur riskbedöms ensamarbete?” och ”Hur förebyggs en fallolycka?”.

– Jag är övertygad om att det nya utbildningsmaterialet kommer att ge våra befintliga och nyvalda skyddsombud bättre verktyg och större möjligheter att stärka upp arbetet kring arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor inom branschen, säger Christer Carlsson på Seko.

Tomas Torstensson, förhandlingschef på Energiföretagens arbetsgivareförening, EFA, understryker vikten av att materialet är branschanpassat och framtaget gemensamt av parterna.

– Det har varit viktigt att göra ett material som alla ska kunna känna igen sig i. Det ska kunna användas fritt av alla i branschen, som ett komplement till befintliga utbildningar eller som en introduktion i arbetsmiljö för nyanställda, säger Tomas Torstensson.

Ladda ned kostnadsfritt från www.prevent.se/energi. Där finns även länkar till lagar och regler och mer information om samverkan och säkerhetskultur.

Länkar
"BAM Bättre arbetsmiljö Energibranschen", ladda ner kostnadsfritt
Det finns även möjlighet att företagsanpassa grundutbildningen BAM Bättre arbetsmiljö till energibranschen.

Kontaktpersoner:
Tomas Torstensson, EFA, Energiföretagens arbetsgivareförening, 08-762 78 93, 070-516 06 75, tomas.torstensson@efa.se
Sven Höckert, SEF, Elektrikerförbundet, 060 747 15 09, 070-697 27 68, sven.hockert@sef.se
Christer Carlsson, Seko, Service- och kommunikationsfacket, 08-791 41 23, christer.carlsson@seko.se
Malin Strömberg, projektledare Prevent, 08-402 02 54, 070-092 55 64, malin.stromberg@prevent.se


Så tycker företagen
Kennet Blomberg är arbetsmiljöingenjör på Fortum Generation AB i Karlstad. Företaget har just nu stort fokus på att stärka säkerhetsmedvetandet hos entreprenörer, ett område som tas upp i energibranschens nya material.

– Vi har infört nya arbetsmiljökrav som bland annat innebär krav på utbildning. Med det här materialet, som är anpassat för just vår bransch, får vi ännu bättre möjlighet att säkra att både vår egen personal och entreprenörer har rätt kompetens när de jobbar i våra anläggningar. Materialet visar också att branschen som helhet tar ansvar och att vi tar arbetsmiljön på allvar, säger han.

Även företaget Infratek har deltagit i arbetet med materialet. Förhoppningen är att informationsmaterialet ska bidra till att fler tänker efter före.

– Det är en stor fördel att det är branschanpassat. Det gör att vi snabbt kan få in nyanställda i arbetsmiljötänket, både chefer, skyddsombud och andra. Det blir en bra komplettering till de kurser vi har i dag, säger Torkil Nilsson, arbetsmiljösamordnare på Infratek.

Kontaktpersoner:
Kennet Blomberg, arbetsmiljöingenjör, Fortum, 070-693 4980, kennet.blomberg@fortum.se
Torkil Nilsson, Infratek, arbetsmiljösamordnare, 070-598 11 98, torkil.nilsson@infratek.se

Ladda ner

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera