Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Förebygg stressen i höst

Att sänka axlarna och djupandas räcker sällan när stressen på jobbet blir för stor. Då behövs andra typer av åtgärder. Genom att ta tag i problemet tillsammans kan man förändra arbetssituationen och nå resultat som håller i längden.

Att se över hur arbetet är organiserat, vilket stöd som finns att få och i vilken mån man känner att man har kontroll över situationen är exempel på åtgärder som är effektiva när stressen på jobbet blir för stor. För det krävs ett bra samarbete mellan arbetsgivare och anställda.

Prevents nya utbildning ”Stress i arbetet – undersök och åtgärda” hjälper företag att förebygga och hitta effektiva sätt att hantera stress. Utbildningen är framtagen av arbetsgivarorganisationer och fackförbund tillsammans, och är kopplad till den tidigare utgivna boken Arbetsrelaterad stress.

– Fördelen med en utbildning är att man får tillgång till en kompetent kursledare och kursdeltagare med olika erfarenheter, vilket ger möjlighet till ett givande erfarenhetsutbyte. Utbildningen ger både fördjupad kunskap och praktiska råd, säger Katrin Dagergren på Svensk Handel.

Sten Gellerstedt på LO önskar att utbildningen ska avdramatisera frågan om stress så att man tar tag i den ute på arbetsplatserna.

– Efter utbildningen hoppas jag att man känner att man har fått bättre kompetens att diskutera hur man ska organisera jobbet för att minska stressen, säger han.

Samtidigt som den nya utbildningen har tagit form presenteras nya informationssidor om stress på webben. Sidorna ger en översikt över ämnet stress och användbar kunskap om vad stress är och vad som orsakar den. Det finns också konkreta råd om stress som vänder sig direkt till anställda, chefer och skyddsombud. Dessutom hittar man den kostnadsfria enkäten om stressfaktorer, som är en av Prevents mest efterfrågade produkter.

Läs mer om utbildningen Stress i arbetslivet – undersök och åtgärda. Nästa ordinarie utbildningstillfälle är 19 november i Stockholm, men utbildningen kan också arrangeras ute på företag. www.prevent.se/webbshop

Läs mer om stress på de nya webbsidorna www.prevent.se/stress

Kontakt

Maria Ritzén, utbildningsledare på Prevent, maria.ritzen@prevent.se, tel. 070-530 01 99.

Helena Wahlund, kommunikatör på Prevent, helena.wahlund@prevent.se, tel. 070-267 55 56.

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera