Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Fördela uppgifterna i arbetsmiljöarbetet

Skriften Uppgiftsfördelning är en vägledning i hur man fördelar uppgifterna i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den har nu reviderats och fått ny utformning.

Skriften beskriver vem som ska göra vad och vilka befogenheter, resurser och kompetens som behövs för de olika uppgifterna.

– Även om vd är ytterst ansvarig för arbetsmiljön kan arbetsmiljöuppgifterna delegeras, och då är den här skriften till hjälp eftersom den ger stöd och tankar om hur man kan göra det på ett bra sätt, säger Gunnar Lagerström, projektledare på Prevent.

Läs mer: www.prevent.se/Webbshop/Produkter/Uppgiftsfordelning-i-arbetsmiljoarbetet/

Kontakt:

Gunnar Lagerström, projektledare Prevent, 08-402 02 44, 0739-400460, gunnar.lagerstrom@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera