Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Filmbranschen höjer säkerheten

Svensk filmproduktion ska bli säkrare. Branschen vill höja medvetenheten om säkerhet och arbetsmiljö. Ett första steg är den kostnadsfria webbutbildning som nu tagits fram för branschen.  

Filmbranschen vill höja säkerheten och medvetenheten om arbetsmiljörisker på svenska filmproduktioner. Tillsammans med Teaterförbundet och Medieföretagen (Almega) har Prevent tagit fram en kostnadsfri webbutbildning som ska stärka säkerheten vid filminspelning och göra det enklare för alla i branschen att göra ett bra och säkert jobb.

Utbildningen är unik. Det är den första för branschen som rör filmproduktion. Den riktar sig både till den som är nybörjare på arbetsmiljö och den som har lång erfarenhet. Syftet är att svenska filmproduktioner ska bli säkrare och att de som arbetar i branschen ska ha en bra arbetsmiljö. Men även för att förenkla arbetet och bidra till en högre kvalitet.

I projektet tas även en klassrumsutbildning fram med en kursbok/uppslagsbok om arbetsmiljö inom filmproduktion som blir färdig senare i vår. Praktiska verktyg för det dagliga arbetet som checklistor och mallar, tas fram löpande och läggs ut på webbplatsen för kostnadsfri nedladdning.

Demofilm om utbildningen http://youtu.be/pBrLOZr6sd8

Läs mer om projektet och nå utbildning via www.prevent.se/filmproduktion

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera