Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Färre olyckor med introduktion på nya jobbet

Den första tiden på ett nytt arbete kan vara farlig. En mängd olyckor inträffar under den första timmen, dygnet eller veckan på jobbet. För att hjälpa företag med introduktionen på arbetsplatsen har Prevent tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram en kostnadsfri guide på webben.

– Vi vet att den första tiden på det nya jobbet är riskfylld. Inte minst gäller det för unga som många gånger helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet. De kan ha väldigt svårt att bedöma vad som är farligt eller vilken kunskap som behövs för att utföra en viss uppgift, säger Prevents vd Maria Schönefeld.

Målet med Introduktionsguiden är ge en helhet och struktur. Att den som introduceras ska känna sig välkommen och snabbt komma in i arbetet. Den spänner över många ämnesområden. Från det mest grundläggande som att få nycklar och lära sig hitta i lokalerna till vilka specifika risker som finns i det aktuella arbetet.

– En bra introduktion är en arbetsmiljöfråga. Därför har det varit naturligt för oss att ta fram den här guiden. Med en bra introduktion kommer du snabbare in i företagskulturen, du blir bättre på kommunicera med din chef eller arbetskamrater och du kan även i förlängningen hjälpa till att lösa arbetsmiljöproblem, säger Maria Schönefeld.

Introduktionsguiden är kostnadsfri och tillgänglig på webben. Den riktar sig till personalansvariga på främst små och medelstora företag, oavsett bransch. Den kan användas vid nyanställning, men även när någon har bytt arbetsuppgifter eller varit borta en tid från sitt arbete, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet.

– Det är ett enkelt verktyg där du kan göra dina egna mallar och anpassa efter företagets profil. Sen väljer du bland ett femtiotal fördefinierade aktiviteter, men du kan även ändra och skriva in dina egna. Guiden går helt och hållet anpassa till hur det ser ut på ditt företag, säger Frida Fossland, projektledare.

Med hjälp av webbguiden är introduktionen enkel att planera, genomföra och följa upp. Dessutom kan du direkt dela med dig via mejl till alla som är involverade. De kan i sin tur lätt bocka av aktiviteter som de är ansvariga för.

Åtta tips för en lyckad introduktion på jobbet

  • Tänk på att introduktion börjar redan vid anställningsintervjun

  • Se till att medarbetare känner sig riktigt välkommen – var förberedd, ta emot personen första dagen, ha ett tydligt program.

  • Avsätt tid för att gå igenom förväntningar och mål tillsammans

  • Ge möjlighet att lära känna hela verksamheten – inte bara jobbet/rollen

  • Utse fadder/mentor

  • Introducera över en lång tid

  • Boka in uppföljningar under pågående introduktion

  • Ge feedback kontinuerligt

Källa: Introduktionsguiden, Prevent

Hela guiden hittar du här www.prevent.se/introduktionsguiden.                

Kontakt:

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-5236383, maria.schonefeld@prevent.se

Frida Fossland, projektledare, 08-402 02 24, 0739409610, frida.fossland@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera