Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Cheferna utbildar sig i arbetsmiljö

Allt fler chefer utbildar sig i arbetsmiljö och redan nu är trycket hårt på Prevents utbildningar i höst. – Det är en klar trend att chefer är mer intresserade av arbetsmiljöfrågorna nu än tidigare, säger Kicki Dahlberg, utbildningsledare på Prevent.

Cheferna anmäler sig i ökad omfattning till Prevents utbildningar, inte minst gäller det den renodlade chefskursen ”Arbetsmiljö för chefer”. De ser arbetsmiljökunskaperna som en kompetenshöjning, för dem själva och för arbetsplatsen. För många chefer är det arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som står i fokus.

— Det är inte minst delegeringen i det systematiska arbetsmiljöarbetet som de vill bli bättre på; vilket ansvar har jag som chef, vilket ansvar kan delegeras till mig, kan jag delegera ansvar till andra, hur gör jag då, säger Kicki Dahlberg.

Utbildningen ”Arbetsmiljö för chefer” var fulltecknad vid de flesta tillfällen under våren. Den var även en efterfrågad utbildning som företagsanpassad. Totalt utbildades runt 500 chefer under första halvåret 2015. Till hösten är efterfrågan fortsatt stor.

Syftet med utbildningen är att chefer och arbetsledare ska få tillräckliga kunskaper för sitt arbetsmiljöansvar. När de gått utbildningen ska de bland annat ha en bra uppfattning om lagar och regler för arbetsmiljön, även de som rör den psykosociala biten samt kunna göra en enkel planering av det årliga arbetsmiljöarbetet.

– Våra utbildningar är normalt två dagar och passar många, men ibland är det så att man på företaget redan har kommit en bit på vägen, cheferna har redan en del erfarenhet, då kan alternativet vara en endagars företagsintern utbildning. Vi hjälper till att reda ut behovet och hitta passande lösningar, säger Maria Ritzén utbildningsledare.

Prevent utbildar sammantaget runt 6 000 personer varje år, framför allt chefer och skyddsombud. Prevent har ett 20-tal olika utbildningar.

Läs mer www.prevent.se/webbshop/utbildning

Bilaga: Kalendarium utbildningar hösten 2015

Kontakt:

Kicki Dahlberg, utbildningsledare, 08-402 02 10, 070-038 07 48, kristina.dahlberg@prevent.se

Maria Ritzén, utbildningsledare, 08-402 02 02, 070-530 01 99, maria.ritzen@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera