Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Checklista ska göra truckarbetet säkrare

Nu finns en ny checklista för truckarbete. Den ska göra truckkörningen säkrare på arbetsplatserna, minimera risker och förhindra olyckor.

Sammanlagt skadas nästan åttahundra personer varje år så att de måste sjukskriva sig på grund av truckkörning. Framför allt är det lagerarbetare, truckförare och maskinoperatörer som råkar illa ut.

Prevent har tidigare tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram materialet Säkert truckarbete som den nya checklistan hämtats ifrån. Med den nya checklistan går det att systematisera arbetsmiljöarbetet och göra den inventering av risker som reglerna kräver, det vill säga som Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger.

Checklistan går igenom åtta frågeområden som är viktiga för en säker truckkörning: förarens kunskaper, trafiksituationen, pallställen, hantering av själva trucken, lastkajer och laddningsplatser, vikten av underhåll och kontroller samt den personliga skyddsutrustningen.

—När truckar är inblandade blir arbetsmiljön genast komplex. Det är nästan ofrånkomligen så att om du inte inventerar riskerna och går igenom truckförarens arbetsmiljö, både fordon och omgivning, kommer olyckan så småningom. Och det är bara onödigt eftersom de flesta olyckor går att undvika, säger Robert Jakobsson, utvecklingschef på Prevent.

Checklistan för truckarbete kan laddas ned kostnadsfritt från www.prevent.se. Den går att fylla i direkt på datorn eller manuellt om den skrivs ut.

Läs checklistan http://www.prevent.se/globalassets/documents/prevent.se/arbetsmiljoarbete/systematiskt-arbetmiljoarbete/checklista/branschchecklistor/truckarbete.pdf

Läs mer om ämnet

http://www.prevent.se/amnesomrade/arbetsutrustning/Truckar/

Bilaga: Åtta tips för en säker truckkörning

Kontakt:

Robert Jakobsson, utvecklingschef på Prevent, 08-402 02 17, 070-5852993, robert.jakobsson@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera