Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Arbetsmiljöverkstan lockade 1 200 deltagare i fem städer

Engagemanget för att skapa en bra arbetsmiljö på jobbet är stort landet runt. Arbetsmiljöverkstan har turnerat i fem städer under oktober och november: Göteborg, Malmö, Umeå, Linköping och Stockholm. Sammanlagt har 1 200 chefer, arbetsmiljöansvariga och skyddsombud deltagit och fått introduktionsföreläsningar och praktiska lösningar i aktuella arbetsmiljöämnen.

– Vår ambition är att möta företagen så nära deras egen verksamhet som möjligt. Ett sätt har varit dessa arbetsmiljöverkstäder, säger Prevents vd Maria Schönefeld.

På varje ort har det hållits kostnadsfria seminarier, tre pass under dagen där deltagarna har fått introduktionsföreläsningar i sex aktuella ämnen: balans mellan arbete och fritid, stress på jobbet, kontorsutformning, säkerhetskultur, systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsintroduktion. Dessutom har de fått ta del av nya verktyg för att jobba praktiskt med ämnena, de flesta webbaserade och kostnadsfria.

– Det har varit ett uppskattat koncept. Vi har haft fullsatt i nästan varje stad och mött ett väldigt stort engagemang och en vilja att få med sig något hem som går att börja använda på en gång – och det tror jag vi lyckats med, säger Johan Mellnäs som varit projektledare för Arbetsmiljöverkstan.

Under 2016 blir det en fortsättning på Arbetsmiljöverkstan. Hur många städer man tänker besöka är ännu inte beslutat. Men innehållet kommer att påverkas av de nya reglerna om organisatorisk och social miljö som börjar gälla från 31 mars. Ämnen som stress, balans och mobbning blir viktiga i fortsättningen för Arbetsmiljöverkstan.

– Vi har ett flertal enkla verktyg som hjälper företagen att komma igång med det psykosociala arbetsmiljöarbetet, exempelvis kostnadsfria webbverktyg och checklistor som också finns på nätet. De används redan av många, men vi vill förstås att fler upptäcker dem, säger Maria Schönefeld.

– För att få ordning på mjuka, mer svårgreppbara frågor, måste du förstås jobba strukturerat med arbetsmiljön. Det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer därför även fortsättningsvis vara i fokus för oss, säger Maria Schönefeld.

Läs mer på http://www.prevent.se

Kontakt:
Maria Schönefeld, vd, 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se
Johan Mellnäs, projektledare, 070-523 00 33, johan.mellnas@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera