Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Västerbottenföretag lär sig om hot och våld på jobbet

Varje dag drabbas sex anställda av hot och våld på jobbet så allvarligt att de blir sjukskrivna. Prevent gör nu en kraftfull satsning för att minska hot och våld i arbetslivet. Nu närmast med ett kostnadsfritt seminarium i Umeå den 1 april.

Ort: Umeå

Datum: tisdag 1 april

Tid: 13.00–16.00

Plats: Scandic Plaza, Storgatan 40

OBS! Seminariet är fullbokat men det finns plats för journalister

Hot och våld är ett allvarligt arbetsmiljöproblem som drabbar många anställda. Ungefär tio procent av alla skador och olyckor som sker på jobbet beror på hot och våld. Utöver fysiska skador innebär det även en psykisk belastning att bli utsatt eller vara rädd för att något ska hända.

– Så länge det finns människor som drabbas av hot och våld på arbetet är det angeläget att arbeta med dessa frågor. Och det är ett område där det är viktigt att parterna på arbetsmarknaden driver frågorna tillsammans, som vi gör här, säger Charlotte Wikholm, projektledare på Prevent.

Seminariet i Umeå ger kunskap om hur man kan förebygga och motverka att hot och våld uppstår på arbetsplatsen. Det belyser också olika drivkrafter bakom aggressivitet och hur man själv kan agera i en hotfull situation. Genom att göra aktiva val och kommunicera på rätt sätt går det att påverka upprörda personer och undvika att en spänd situation trappas upp. Genom aktiva val ökar man chansen till samarbete. Små nyanser kan ge stor effekt och därmed öka den egna säkerheten.

Seminariet vänder sig till chefer, skyddsombud och anställda som vill lära sig mer om hur man kan förebygga hot och våld på arbetsplatsen. Intresset för seminariet i Umeå ät stort; 60 personer är anmälda, från företag och offentlig verksamhet i Västerbotten.

Alexander Tilly är leg. psykolog med lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och är specialiserad på konflikter, hot och våld i arbetslivet. Han medverkar vid seminariet och har på uppdrag av Prevent skrivit boken ”Förebygg hot och våld på jobbet”.

Prevents satsning omfattar även en serie podcast-avsnitt och en kampanjsida med mer material.

Läs mer www.prevent.se/hot

Kontakt:

Charlotte Wikholm, projektledare, 08-402 02 57, 073-052 02 05, charlotte.wikholm@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera