Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Utbildning i att minska riskerna på jobbet

För att skapa en bra arbetsmiljö krävs att man upptäcker riskerna redan innan något inträffar och sedan ser till att åtgärda dem. I Prevents ombearbetade utbildning görs en djupdykning i riskbedömning.

Att arbeta med riskbedömning är centralt i arbetsmiljöarbetet och handlar om att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Det görs för att förhindra olyckor och ohälsa.

– Att arbeta förebyggande och upptäcka riskerna redan i förväg kan spara mycket tid, resurser och lidande. Det är därför det är så viktigt att vara noggrann med att bedöma riskerna i arbetsmiljön, säger Maria Ritzén, utbildningsledare på Prevent.

Det är inte bara tekniken och fysiska faktorer på arbetsplatsen som avgör om arbetsmiljön blir säker. Även attityderna till exempelvis säkerhetsfrågor har stor betydelse. Den omgjorda utbildningen i riskbedömning utgår därför från samspelet mellan människa, teknik och organisation (MTO-perspektivet).

Vid planerade förändringar i verksamheten, till exempel nya maskiner eller vid personalförändringar, ska arbetsgivaren bedöma om förändringarna medför risker för de anställda. Riskbedömningen går i stort sett till som den vanliga, löpande riskbedömningen.

– Våra utbildare är otroligt kunniga och har lång erfarenhet från många olika typer av verksamheter. Jag brukar alltid rekommendera kursdeltagarna att ta chansen att ventilera arbetsmiljöproblem i den egna verksamheten med utbildarna i pausen, säger Maria Ritzén.

Utbildningen i riskbedömning vänder sig till alla branscher och alla företag oavsett storlek. Den är praktiskt inriktad och innehåller gruppövningar med fallbeskrivningar där man övar sig i att göra en korrekt riskbedömning. Nästkommande utbildningstillfällen är den 10 april och 14 oktober i Stockholm. Läs mer och boka på prevent.se/webbshop                            

Kontakt
Maria Ritzén, utbildningsledare, 070-530 01 99

Helena Wahlund, informatör, 08-402 02 56

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera