Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tydliga roller gör det enklare att förbättra arbetsmiljön

Tydliga roller och ansvar är avgörande för en säker och hälsosam arbetsplats. Det är något som tas upp i den 2:a upplagan av materialet ”Bättre arbetsmiljö för alla medarbetare”. Tidigare i år har revideringar gjorts av ”Bättre arbetsmiljö – Handbok” och ”Skyddsombudets och chefens roll”.

Alla anställda har ett personligt ansvar för hälsa och säkerhet i det dagliga arbetet, till exempel att följa de regler som finns och använda sin skyddsutrustning.

– Det är lätt att glömma bort sitt eget ansvar för arbetsmiljön. Arbetsgivaren har det övergripande ansvaret, chefen ett annat och skyddsombudet ett tredje. Men vilket ansvar har jag som anställd? Det är bra att ha reda på, säger Frida Fossland, projektledare på Prevent.

Förutom roller och ansvar tar häftet upp risker i arbetsmiljön. Avsikten med materialet är att underlätta delaktighet och ge en överblick av de vanligaste förekommande faktorerna.

Under året har handboken samt häftena för skyddsombud och chefer respektive för alla medarbetare förnyats grafiskt och uppdaterats med det senaste inom arbetsmiljö.

Den sedan tidigare reviderade ”Skyddsombudets och chefens roll” beskriver uppgifter och roller för chefer och skyddsombud. Den ger en bra grund för kompetensutvecklingen i arbetsmiljön och beskriver hur man rent praktiskt kan samverka i det förebyggande arbetsmiljöarbetet.

Grundutbildningen ”Bättre arbetsmiljö – BAM” är ett standarverk inom arbetsmiljö och har använts sedan 1970-talet i olika versioner. Den ger de baskunskaper som behövs för att hantera de flesta arbetsmiljöfrågor som kan förekomma på arbetsplatsen. Inom många branscher är det utbildningen ”Bättre arbetsmiljö” som arbetsmarknadens parter avtalat om eller rekommenderar.

Varje år utbildar Prevent 5 000–6 000 personer i ”Bättre arbetsmiljö”. Dessutom säljs runt 13 000 handböcker som används i utbildningar och som uppslagsverk ute på företagen.

Läs mer på www.prevent.se/webbshop

Kontakt:

Frida Fossland, projektledare, 08-402 02 24, 0739409610, frida.fossland@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera