Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Tre eldsjälar nominerade till Arbetsmiljöstipendiet

Nu är de nominerade till Prevents arbetsmiljöstipendium klara. En arbetsmiljösamordnare i Göteborg, ett skyddsombud i Avesta och en verksamhetschef på ett filmföretag i Stockholm. Den slutgiltiga vinnaren utses på arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Stockholmsmässan 22–23 oktober.

– Det är alltid eldsjälar som får priset, men den här gången är det extra tydligt att de nominerade är riktigt entusiasmerande och brinnande för att förbättra förhållanden på deras arbetsplatser. Dessutom kan de få saker genomförda på ett sätt som är imponerande, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Arbetsmiljöstipendiet delas ut av Prevent vartannat år till personer verksamma i privata företag som aktivt arbetat för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. Stipendiet är på 30 000 kr. Prevent delar även ut hedersomnämnanden. Pristagare avslöjas på Gilla Jobbet den 23 oktober klockan 13.30.

Här de nominerade:

Ulrika Hjelmberg, 44 år, arbetsmiljösamordnare, Volvo Group Trucks Technology, Göteborg.

Ulrika Hjelmberg brinner för arbetsmiljön, hon är pedagogisk, noggrann och bra på att organisera arbetet. Ulrika har under många år jobbat med stressprevention inom en del av företaget. Ulrika har varit väldigt betydelsefull för att företaget fått upp ögonen för den psykosociala arbetsmiljön och har varit delaktig i att skaffa fram en systematisk metod för att kartlägga brister inom området.

– Jag har jobbat med arbetsmiljö och hälsa sedan 2005 och drivs framåt av att människor ska få det bra på jobbet, både medarbetare och chefer. Det finns mycket man kan göra och viktigt är att arbeta på ett systematiskt sätt om man vill få bestående förändringar. Det svåra med psykosocial arbetsmiljö är just att fortsätta fokusera på åtgärderna i det vardagliga arbetet, så att det verkligen sker en förändring, säger Ulrika Hjelmberg.

Jan Bylund, 48 år, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud, CA Östbergs Fläkt AB, Avesta.

Jan Bylund är en ovärderlig inspirationskälla som drivs av ett stort och äkta engagemang som genomsyrar hela hans arbete. Han är grundlig, saklig och genomtänkt i sitt arbetssätt. Med sitt brinnande intresse och sin pedagogiska förmåga fångar han intresset och får sin omgivning att inse betydelsen av en bra och säker arbetsmiljö.

– Mitt intresse har vuxit fram allt eftersom. Men avgörande var nog när jag blev skyddsombud 2004. För mig har det varit ett självklart mål att man ska komma hem hel och ren. Att ingen far illa på arbetet eller skadar sig. Och det är inte bara den fysiska arbetsmiljön, utan psykosociala är lika viktig t ex att du trivs och mår bra på ditt arbete, säger Jan Bylund.

Kalle Persson, 43 år, verksamhetschef, Oceanfilm AB, Stockholm.

Kalle Persson har i många år jobbat för att göra arbetsmiljön säkrare för filmarbetare. På ett entusiasmerande sätt har han starkt bidragit till att öppna ögonen på både arbetsgivare och arbetstagare och väckt intresse för arbetsmiljöarbetet i en bransch där arbetsmiljön haft en allt för undanskymd plats. Tack vare Kalle så finns det numera många som har blivit inspirerade att tänka på sin arbetsmiljö och det kommer att förändra branschen till det bättre.

– Jag kände så här: man får gräva där man står. Det här är viktigt att höja statusen på filmarbetet genom säkerhetsarbetet. När jag fick frågan att dela mig av min kunskap var det förstås både hedrande och stimulerande. Jag tycker att det är roligt och utmanande att hålla på med arbetsmiljöfrågor och sen är det förstås en generell utmaning att jobba med kreatörer utan att besvära dem med regelverket, säger Kalle Persson.

För mer information: www.prevent.se/stipendium

Kontakt

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se

Malin Drougge, informatör Prevent, 073-988 04 46, malin.drougge@prevent.se

Ulrika Hjelmberg, arbetsmiljösamordnare, Volvokoncernen, 076-8063738, ulrika.hjelmberg@telia.com

Jan Bylund, huvudskyddsombud och regionalt skyddsombud, CA Östbergs Fläkt, Avesta, 070-675 13 63, janne.bylund@telia.com

Kalle Persson, verksamhetschef, Oceanfilm AB, 070-624 13 84, kalle@oceanfilm.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera