Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Rutiner gör arbetsmiljön säkrare

För att förhindra olyckor och skador på jobbet behövs rutiner och instruktioner. Den nya boken ”Rutiner och instruktioner” beskriver på ett enkelt sätt hur man väljer, utformar och får dem att fungera i praktiken. Boken ingår i Prevents satsning på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Rutiner och instruktioner är nödvändigt för att få det systematiska arbetsmiljöarbetet att fungera. Att det ska finnas är något som sägs i både arbetsmiljölagen och föreskriften om systematiskt arbetsmiljöarbete.

– Det kan låta torrt och tråkigt, men det är ju kul om saker och ting fungerar på ett smidigt sätt. Ta till exempel introduktion av en nyanställd, det tycker vi ju är självklart. Dessutom känner du dig extra välkommen om arbetsgivaren har lagt upp ett bra introduktionsprogram, säger Gunnar Lagerström, projekledare på Prevent.

Rutiner som är kända och väl utformade förebygger risker, men kan även hjälpa till att hantera och lindra konsekvenserna av oönskade händelser i verksamheten. Den nya boken beskriver vilken roll rutiner och instruktioner har i arbetsmiljöarbetet och hur de kan dokumenteras, implementeras och förbättras. Den är också tänkt att fungera som ett uppslagsverk över viktiga och vanligt förekommande rutiner och som ett stöd för att välja ut och utforma rutiner och instruktioner som är relevanta för verksamheten.

Boken ingår i Prevents fördjupningsmaterial om systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM Fördjupning. Gunnar Lagerström är projektledare och specialiserad på ämnet. På eventet Gilla Jobbet senare i höst leder han ett seminarium med namnet Kom igång med SAM - Testa ett enkelt verktyg! Där ges en mängd matnyttiga tips, men även möjlighet att prova ett verktyg som ger struktur i arbetssätt som förenklar dokumentationen av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Gilla Jobbet, Stockholmsmässan, onsdag 22 oktober kl 12.00–12.45 (anmälan via eventets hemsida).

Läs mer www.prevent.se, www.gillajobbet.se

Kontakt:      
Gunnar Lagerström, projektledare Prevent, 08-402 02 44, 0739-400460,  gunnar.lagerstrom@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera