Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Prevent satsar på stress och skolan

Att hjälpa företagen att bättre motverka stress och att öka intresset för arbetsmiljö inom skolan är två av de satsningar som ingår i Prevents verksamhetsplan för 2015.

­Psykosocial arbetsmiljö blir allt viktigare för företagen. Den kostnadsfria enkäten om stressfaktorer är en av Prevents mest populära produkter på webben, och detsamma gäller checklistan för psykosocial miljö. Under nästa år ska det bli lättare för besökaren att orientera sig i Prevents utbud om stress och därmed lättare för företagen att förebygga och hantera stress. Prevent ska också arbeta fram ett koncept för handledning av utbildare inom stressområdet.

En annan viktig satsning gäller arbetsmiljökunskap i skolan. I och med att arbetsmiljö inte längre är ett obligatoriskt ämne i gymnasieskolan finns det farhågor om att det inte får samma fokus i skolan som tidigare. Prevent kommer därför att titta närmare på hur intresset för arbetsmiljöfrågan i skolan kan öka.

– Det är viktigt att unga har ett säkerhetstänkande med sig när de går ut i arbetslivet. Genom skolan har vi möjlighet att påverka morgondagens arbetsmiljö, säger Maria Schönefeld, vd på Prevent.

Exempel på andra områden som Prevent satsar på är att väcka intresse för systematiskt arbetsmiljöarbete och att utveckla utbildningen i Bättre arbetsmiljö – BAM.

Kontakt

Maria Schönefeld, vd Prevent, 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera