Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ny upplaga av Arbetsmiljölagen: Sanktionsavgift i stället för böter

Arbetsmiljölagens påföljdssystem har sedan halvårsskiftet ändrats. Många överträdelser som förut gav böter eller fängelse medför numera sanktionsavgifter. Det är en av flera ändringar som finns med i den 11:e upplagan av Arbetsmiljölagen med kommentarer som nu ges ut av Prevent.

Att allt fler arbetsmiljöbrott numera har sanktionsavgifter som påföljd har i sin tur medfört att ett 30-tal av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) ändrats.

Några områden det påverkar är till exempel:

  • om arbetsgivaren bryter mot reglerna om förhandsanmälan eller arbetsmiljöplan i föreskrifterna om bygg- och anläggningsarbete
  • om man låter någon köra truck utan att han eller hon har tillstånd för det enligt föreskrifterna
  • om arbetsgivaren bryter mot reglerna om tjänstbarhetsbedömning i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.

– Ändringarna beror på att Arbetsmiljöverket själv har önskat att det ska bli enklare att lagföra arbetsgivare som inte sköter sig. Sanktionsavgifter kan de besluta om själva, men när det handlar om regler som är straffsanktionerade med böter eller fängelse måste de koppla in polis och åklagare, säger Robert Jakobsson, utvecklingschef på Prevent.

En annan nyhet är att även statliga arbetsgivare ska kunna dömas till vite om de bryter mot Arbetsmiljöverkets förelägganden eller förbud, vilket de inte kunde tidigare. Dessutom har regeln om att utan dröjsmål anmäla dödsfall, svårare personskador, skador som drabbat flera arbetstagare och allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket förtydligats genom att den flyttats från arbetsmiljöförordningen till arbetsmiljölagen.

Det är nu den 11:e kommenterade upplagan av Arbetsmiljölagen som Prevent ger ut. De ändringar som gällde 1 juli 2014 finns med i den nya upplagan.

Den kommenterade Arbetsmiljölagen används som uppslagsbok i företagen och utbildningar för chefer och skyddsombud. Varje år säljs 13 000–14 000 exemplar.

Läs merwww.prevent.se

Kontakt: Robert Jakobsson, utvecklingschef, 08-402 02 17, 070-5852993, robert.jakobsson@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera