Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Ny undersökning: Psykosocial arbetsmiljö växande utmaning för företag

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Trots detta upplever både chefer och skyddsombud att arbetet med organisatoriska och sociala frågor släpar efter ordentligt jämfört med det som rör den fysiska arbetsmiljön. Det framgår av Prevents Arbetsmiljöindikator som presenteras i dag, där över 2 000 chefer och skyddsombud intervjuats.

– Sverige står liksom många andra länder inför utmaningen att forma ett långsiktigt hållbart arbetsliv där ingen skadas eller blir sjuk på grund av arbetet. Arbetsmiljön är i det sammanhanget förstås extremt viktig för alla som vill eller behöver arbeta längre, och då ingår självklart även den psykosocala arbetsmiljön, säger Maria Schönfeld, vd Prevent.

Sammanlagt har drygt 2 000 skyddsombud och chefer med personalansvar i näringslivet intervjuats av TNS Sifo. En majoritet bedömer att arbetsmiljön är god och att arbetsmiljöarbetet prioriteras högt. I undersökningen pekas stress och arbetsklimat ut som viktiga frågor i dag och i framtiden. Resultaten visar samtidigt att insatser som handlar om organisation och socialt samspel på arbetsplatsen släpar efter i relation till arbetet med den fysiska arbetsmiljön.

90 procent av cheferna upplever att arbetet med den fysiska arbetsmiljön är bra eller mycket bra, och motsvarande siffra för skyddsombuden är 83 procent. När det gäller arbetet med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön på företaget är siffrorna genomgående lägre. 85 procent av cheferna upplever att arbetet är mycket bra eller bra jämfört med 68 procent bland skyddsombuden.

– Vi ser i undersökningen att många företag inte hittat formen för att arbeta med de psykosociala frågorna. De kanske har trivselfrågor som stående punkt på avdelningsmötet eller har individuella utvecklingssamtal, men det genomgripande systematiska arbetet med psykosociala frågorna saknas och det är det som måste till, säger Maria Schönefeld.

Arbetsmiljöindikatorn, som publiceras inför årets största arbetsmiljöevent Gilla Jobbet, visar också att det finns behov av kunskapsförstärkningar. Var femte skyddsombud och var tionde chef anser sig inte ha tillräckliga arbetsmiljökunskaper för sin roll.

Arbetsmiljöindikatorn bygger på en undersökning som TNS Sifo genomfört på uppdrag av Prevent. 829 skyddsombud och 1178 chefer med personalansvar i näringslivet har intervjuats. Svarsfrekvensen är 43 procent och totalt ingår 2007 personer i undersökningen som genomfördes februari/mars 2014. Gilla Jobbet arrangeras den 22-23 oktober på Stockholmsmässan.

Bilaga Arbetsmiljöindikatorn 2014. Läs merwww.prevent.se.

Kontakt:

Maria Schönefeld, verkställande direktör, tel: 070-523 63 83, maria.schonefeld@prevent.se

Britta Carlström, kommunikatör, Tel: 08-402 02 53, 0702-621953, britta.carlstrom@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera