Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Kom ihåg läkarintyg och kvitton när du anmäler arbetsskada

Att drabbas av arbetskada är traumtiskt och kan innebära stora förändringar för den som råkar illa ut. Därför är det viktigt för arbetsgivare och anställd att veta hur man går tillväga för att den drabbade ska få rätt ersättning och för att kunna förebygga nya olyckor. Prevent lär dig hur, bland annat i en brevskola.

Arbetsgivaren ska anmäla olyckan till Försäkringskassan/Arbetsmiljöverket, samråda med skyddsombudet, bekräfta anställningen till AFA Försäkring och sedan utreda händelseförloppet.

– Att råka ut för en arbetsskada är allvarligt i sig och det är extra viktigt att den som drabbas får ett bra stöd i den process som följer. Det försöker vi beskriva i en brevskola och en ny bok, säger Gunnar Lagerström.

– Ersättning för en arbetsskada prövas och ges av Försäkringskassan. Men man kan även få ytterligare ersättning genom Trygghetsförsäkring vid arbetsskada. Alla arbetsplatser med ett kollektivavtal har denna försäkring. För att få denna extra ersättningen måste den anställde själv anmäla arbetskadan hos AFA Försäkring som sköter försäkringen, säger Gunnar Lagerström.

Varje år anmäls 25 000–30 000 arbetsolycksfall och 9 000–10 000 arbetsjukdomar. Även trafikolyckor till och från jobbet räknas som arbetsskador och runt 12 000 färdolycksfall anmäls årligen.

Försäkringskassan ersätter inkomstförluster upp till en viss nivå, vissa kostnader och en del hjälpmedel. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) täcker ytterliggare inkomstbortfall och kan även ge ersättning för sveda och värk samt för lyte och men. Men många glömmer att anmäla till arbetsskadan till TFA.

Prevents brevskola om arbetsskador och tillbud omfattar fem e-postutskick. Anmälan görs via prevent.se/brevskola-arbetsskador. De går igenom vad en arbetsskada är, hur anmälan ska göras, hur arbetskadan godkänns och ersätts, hur rehabiliteringen går till och inte minst hur det går att bygga upp en säkerhetskultur för att undvika olyckor i framtiden.

– Det går kanske 10 tillbud på en olycka. Om du sätter i system att samla in, utreda orsakerna och åtgärda riskerna för tillbuden, får du ett early-warningsystem. Så att olyckan helt kan undvikas, säger Gunnar Lagerström.

Brevskolan bygger på den nya boken Arbetskador och tillbud. Boken ger på ett enkelt sätt en fördjupad kunskap i ämnet och är i första hand avsedd för chefer och skyddsombud.

Läs merprevent.se/arbetsskada. Där finns bland en checklista för anmälan av arbetsskada.

Kontakt:        Gunnar Lagerström, projektledare Prevent, 08-402 02 44, , 0739-400460 gunnar.lagerstrom@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera