Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hotfulla situationer och arbetsskador går att förebygga

Det går att undvika hotfulla situationer på arbetet och det går att undvika arbetsskador i allmänhet. I utbudet bland Prevents utbildningar i höst finns de nya utbildningarna Förebygg hot och våld på jobbet samt Riskbedömning som lär ut hur man gör.

Förra året gick närmare 6 000 personer Prevents olika utbildningar främst chefer och skyddsombud. Den helt klart dominerande utbildningen var Bättre arbetsmiljö – BAM, som lär ut grundläggande arbetsmiljö.

– Vi har fortsatt stort intresse för våra basutbildningar. Den ena är Bättre arbetsmiljö som ger nödvändiga kunskaper och den andra är den mer praktisk inriktade om systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag tror att det dels beror på att intresset för de här frågorna fortsätter att växa, men även att det kommer in nya medarbetare, skyddsombud eller chefer som får nya uppgifter och företagen vill då ge dem en bra utgångspunkt, säger utbildningsledare Maria Ritzén.

Prevent har ett 20-tal utbildningar som är 1-3 dagar långa. Dessutom finns Bättre arbetsmiljö på distans samt ett tiotal kostnadsfria webbutbildningar och verktyg. Utbildningarna omfattar grundläggande arbetsmiljökunskaper, speciella ämnesområden eller är inriktade på branscher.

Till hösten finns det fyra nya utbildningar: Riskbedömning, Förebygg hot och våld på jobbet, Kemiska Hälsorisker och Arbetsmiljö för chefer.

– Alla är ju aktuella ämnen och när det gäller hot och våld samt riskbedömning har vi dessutom tagit fram nya böcker som används i utbildningen. Det som är bra med de här utbildningarna är att de verkligen visar att det går att arbeta förebyggande både med hot och våld och andra olycksrisker på arbetsplatsen. Det är inget hokus pokus, utan bygger på traditionellt systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Maria Ritzén.

– I våra utvärderingar kan vi också se att utbildningarna är praktiskt användbara, säger Maria Ritzén.

Prevents öppna utbildningar genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö. Utbildningarna går även att få företagsanpassade.

Läs merwww.prevent.se/Webbshop/Utbildningar

Kontakt: Maria Ritzén, utbildningsledare, 08-402 02 02, maria.ritzen@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 14, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera