Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Hot och våld på jobbet går att förebygga

Ungefär tio procent av alla skador och olyckor som sker på jobbet beror på hot och våld. Varje dag drabbas sex anställda så allvarligt att de blir sjukskrivna. Prevent gör nu en kraftfull satsning för att minska hot och våld i arbetslivet.

– Så länge det finns människor som drabbas av hot och våld på arbetet är det angeläget att arbeta med dessa frågor. Och det är ett område där det är viktigt att parterna på arbetsmarknaden driver frågorna tillsammans, som vi gör här, säger Charlotte Wikholm, projektledare på Prevent.

Fokus ligger på att erbjuda kunskap och exempel på hur våld och hotfulla situationer kan förebyggas men också på agerandet under och efter en incident. I Prevents satsning ingår bland annat en nyskriven bok, en serie podcast-avsnitt, seminarier och en kampanjsida med mer material.

Alexander Tilly är leg. psykolog med lång erfarenhet av arbete med konfliktsituationer och är specialiserad på konflikter, hot och våld i arbetslivet. Han har på uppdrag av Prevent skrivit boken ”Förebygg hot och våld på jobbet”.

Boken ger kunskap om hur man kan göra sitt arbete tryggare, enklare och säkrare och erbjuder många användbara verktyg som baserar sig på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. Ett av grundbudskapen är att det går att åstadkomma kraftfulla effekter med relativt små förändringar.

I början april 2014 kommer Alexander Tilly att medverka vid ett antal seminarier på ämnet i Umeå, Stockholm, Malmö och Göteborg

I dagarna lanserar Prevent en kampanjsida på webben som bland annat innehåller

en podcast i fyra avsnitt där hot och våld diskuteras utifrån olika infallsvinklar:

Läs mer www.prevent.se/hot

Kontakt

Charlotte Wikholm, projektledare, 08-402 02 57, 073-052 02 05, charlotte.wikholm@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera