Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

FamiljenPangea bakom Prevents nya logotyp

Prevent har ny visuell identitet, framtagen av FamiljenPangea. Den ligger i linje med Prevents vision och mål inför framtiden om en bättre arbetsmiljö, och den ska också hjälpa till att göra Prevent mer känt.

Det är Fredrik Andersson, Senior designer på FamiljenPangea, som har skapat den nya logotypen för arbetsmiljöorganisationen Prevent. Han säger att det alltid är en intressant utmaning att ta fram en ny logotyp.

– Prevents nya logotyp är varmare, tydligare och tuffare. Jämfört med liknande organisationer sticker den ut och tar för sig lite mer än vad som kanske är vanligt, säger Fredrik Andersson.

Han beskriver en logotyp som genom att vara modig och utmanande ger Prevent möjlighet att ta mer utrymme framöver. Den visar inte bara vad Prevent är utan pekar ut riktningen mot vad Prevent vill vara.

Den nya logotypen utgår från Prevents ägare Svenskt Näringsliv, LO och PTK som likt tre ekrar i ett hjul möts i det kunskapsnav för arbetsmiljön som Prevent är.

Malin Drougge har lett Prevents arbete med att ta fram den nya visuella identiteten.

– Det var inte en helt enkel uppgift att ta fram en logotyp som både vi och våra ägare är överens om, men det har gått jättebra och vi är väldigt nöjda med resultatet, säger Malin Drougge.

Fredrik Andersson håller med om att resultatet blev bra.

– Det har funnits en tillit mellan oss och Prevent som har gjort det lättsamt och roligt att jobba tillsammans. Den feedback jag har fått har varit meningsfull och påverkat resultatet positivt, säger han.

Den nya logotypen finns att hämta på www.prevent.se/grafiskprofil.

Kontakt
Malin Drougge, projektledare Prevent, malin.drougge@prevent.se 073-988 04 46
Fredrik Andersson, Senior designer FamiljenPangea fredrik.andersson@familjenpangea.se 070-983 49 56.

Alla vinner på en bättre arbetsmiljö. Prevent förmedlar kunskap om hur man genom ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete kan skapa framgångsrika företag där alla är säkra och mår bra. Vi är en ideell organisation som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Besök www.prevent.se – kunskaper för en bättre arbetsdag!

Pressbilder

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera