Översättningar görs automatiskt av Google Translate och Prevent ansvarar inte för att de är korrekta.

Faktabok och verktyg för bättre ergonomi

Förbättrad ergonomi kan vara ett verktyg för att öka effektiviteten i företaget och främja långsiktig hälsa. Nu har en revidering gjorts av både Prevents faktabok om ergonomi och av häftet som ger konkret vägledning till att minska risken för belastningsskador.

Belastningsbesvär, det vill säga smärta, värk och nedsatt funktion i muskler, senor, leder och skelett, är vanligast förekommande bland de besvär som beror på förhållanden i arbetslivet. Grundläggande kunskap och verktyg för att upptäcka, värdera och åtgärda risker för belastningsskador är en förutsättning för att kunna jobba framgångsrikt med arbetsmiljön.

Faktaboken "Ergonomi för ett gott arbete" sätter in ergonomi och belastningsproblematik dels i ett samhällsperspektiv, dels i ett organisatoriskt och individuellt perspektiv. Boken tar upp olika belastningsfaktorer och de konsekvenser de kan leda till. Den ger också tips på verktyg som kan användas för en förbättrad ergonomi.

Ett av de verktyg som beskrivs i faktaboken är Prevents häfte "Ergonomi på rätt sätt - så här gör du". Det innehåller mallar som fungerar som hjälp för att systematiskt undersöka och bedöma risker för belastningsskador. Mallarna finns för nedladdning på prevent.se där även checklistan från materialet finns.

Både ”Ergonomi för ett gott arbete” och ”Ergonomi på rätt sätt – så här gör du” gavs ut första gången 2007 och ges nu ut i reviderad upplaga bland annat med anledning av nya forskningsresultat och ny lagstiftning. Prevent arbetar med arbetsmiljöfrågor på uppdrag av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

­Läs mer på prevent.se /webbshop

Kontakt: Robert Jakobsson, arbetsmiljöutvecklingschef, 08-402 02 17, robert.jakobsson@prevent.se

Andreas Alskog, informatör, 08-402 02 00, andreas.alskog@prevent.se

Prenumerera på pressmeddelanden och nyheter

Få pressmeddelande direkt till dig via RSS eller e-post genom vår tjänst på Cisionwire. 

Prenumerera